Toimenpide-ehdotukset

Toimenpide-ehdotukset

Nollapäästöisyyden edistäminen liikenteessä

  1. Vuosittaisen käyttövoimaveron poisto täyssähköautoilta
  2. Autoveron poisto täyssähköautoilta
  3. Käyttövoima-akun erillishankinta autoverottomana palveluna
  4. Täyssähköauton hankintatuki yksityishenkilöille omistussuhteesta riippumatta
  5. Työsuhdeautoilijoiden nollapäästövähennys veroista ansiotuloverotuksessa
  6. Kaupunkiliikenteen sähköbussien ja muiden hyötyajoneuvojen edistäminen julkisissa hankinnoissa sekä niiden investointituki

Lue lisää

Vähäpäästöisyyden edistäminen työsuhdeautoilussa

  1. Vähäpäästöisen työsuhdeauton verotusarvon laskennan muutos. - Verotusarvoa voitaisiin alentaa lineaarisesti riippuen auton pakoputkipäästöistä. Mitä vähemmän auto päästää sitä enemmän verotusarvoa alennetaan. Mikäli auto on nollapäästöinen, vain 20% auton laskennallisesta verotusarvosta on verotettavaa tuloa. Auton päästöjen ollessa 80 g/km tai korkeampi, verotettavaksi tuloksi tulisi laskennallinen verotusarvo täysimääräisenä. Lue lisää
  2. Työsuhdeautoilun latauksen verotusarvo - Koti- ja työpaikkalatauksen verotuksen selkeyttäminen ja yksinkertaistaminen.

 

Sähkövarastojen verottomuus sähköä varastoitaessa

  1. Sähköautojen latausasemille rakennettavien sähkövarastojen verottomuus sähköä varastoitaessa
  2. Sähköautojen akuissa välivarastoidun sähkön verottumuus

Lue lisää