Energia- ja ilmastostrategia

Hallitus hyväksyi 24.11.2016 kansallisen energia- ja ilmastostrategian vuoteen 2030. Se annettiin selontekona eduskunnalle.

Energia- ja ilmastostrategia linjaa kokonaisvaltaisesti politiikkatoimia, joilla saavutetaan kansallisesti ja EU-tasolla asetettuja energia- ja ilmastotavoitteita.

Strategian valmistelun lähtökohtina ovat Suomen ja EU:n energiapolitiikan ja ilmastopolitiikan tavoitteet. Eurooppa-neuvosto linjasi lokakuussa 2009, että EU:n tavoitteena on vähentää päästöjä vuoteen 2050 mennessä 80–95 prosenttia vuoden 1990 päästöihin verrattuna.
 

Energia- ja ilmastostrategia

Energia- ja ilmastostrategia