EPBD-direktiivi

Ympäristöministeriö järjesti EPBD-direktiiviehdotukseen liittyen kuulemistilaisuuden 19.12.2016.

Sähköinen liikenne -toimialaryhmän esitys kuulemistilaisuudessa (pdf)

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI
rakennusten energiatehokkuudesta annetun direktiivin 2010/31/EU muuttamisesta
Bryssel 30.11.2016
COM(2016) 765 final

Direktiiviehdotus http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=COM%3A2016%3A0765%3AFIN

EPBD-direktiivi