Fossiilittoman liikenteen tiekartta

Valtioneuvoston periaatepäätös kotimaan liikenteen kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisestä

Valtioneuvoston periaatepäätös perustuu hallitusohjelman kirjaukseen tiekartan laatimisesta fossiilittomaan liikenteeseen hiilineutraaliustavoitteen mukaisesti. Lisäksi hallitusohjelmassa on lukuisia muita kirjauksia liikenteen päästöjen vähentämiseen liittyen. Fossiilittoman liikenteen tiekartta toteuttaa myös näitä kirjauksia.

Fossiilittoman liikenteen tiekartta 

Fossiilittoman liikenteen tiekartta