Vähäpäästöisyyden edistäminen työsuhdeautoilussa

Vähäpäästöisyyden edistäminen työsuhdeautoilussa

Vähäpäästöisyyden edistäminen työsuhdeautoilussa tukee liikenteen 50% päästövähennystavoitteen saavuttamista vuoteen 2030 mennessä 

Työsuhdeautoilun vähäpäästöisyyden edistämisellä nopeutetaan sähköautojen määrän kasvua liikenteessä ja tuetaan 250 000 sähköauton tavoitteen saavuttamista vuoteen 2030 mennessä.

Lähivuosien nopea sähköautoistuminen luo suomalaisille yrityksille uskottavan kotimarkkinan kautta paremmat edellytykset liikenteen tuote- ja palvelukehitykseen sekä vientiin.

Tällä hetkellä vain noin 1,4% Suomessa myytävistä uusista autoista on sähköautoja. Työsuhdeautoilun verotuksen kehittäminen vähäpäästöisyyttä suosivaksi on kustannustehokas ja nopea tapa lisätä sähköautojen määrää Suomessa. Vastaavaa kannustinta on käytetty myös niissä Euroopan maissa, joissa sähköautoilu on yleistynyt nopeammin.

Ehdotus verotusarvon laskentamalliin päästöperusteisuuden lisäämiseksi 

Työsuhdeautoedun verotusarvo määräytyy auton uushankintahinnasta sisältäen autoveron, joka on ainoa päästöperusteinen osa edun määräytymisessä. Vähäpäästöisyyden voimakkaampi huomioiminen verotusarvon laskennassa edistäisi liikenteen sähköistymistä merkittävästi.

Verotusarvon laskentamuutos:

Verotusarvoa voitaisiin alentaa lineaarisesti riippuen auton pakoputkipäästöistä. Mitä vähemmän auto päästää sitä enemmän verotusarvoa alennetaan. Mikäli auto on nollapäästöinen, vain 20% auton laskennallisesta verotusarvosta on verotettavaa tuloa. Auton päästöjen ollessa 80 g/km tai korkeampi, verotettavaksi tuloksi tulisi laskennallinen verotusarvo täysimääräisenä.

[[{"fid":"404","view_mode":"default","fields":{"format":"default","alignment":""},"type":"media","field_deltas":{"3":{"format":"default","alignment":""}},"attributes":{"class":"media-element file-default","data-delta":"3"}}]]
C02 – päästöt (g/km)

Työsuhdeautoilun vähäpäästöisyyden edistämiselle on hyvät perusteet

  • Tuo vähäpäästöiset työsuhdeautot myös kannustimen piiriin. Vuoden 2018 alusta voimaan tullut määräaikainen hankintatuki tuo nollapäästöisen sähköauton hankintaan edun yksityishenkilöille jättäen noin kolmanneksen uusien autojen rekisteröinneistä tuen ulkopuolelle. Kaikista ensirekisteröidyistä autoista lähes 20% on työsuhdeautoja.
  • Edistää kustannustehokkaasti vähäpäästöisyyttä liikenteessä. Työsuhdeauton verotusarvon laskennan muuttaminen enemmän päästöperusteiseksi voidaan toteuttaa kustannusneutraalisti kokonaisverokertymää muuttamatta. Edun määrää on mahdollisuus porrastaa tai asettaa edulle yläraja, kuten hankintatuen kanssa, perustuen hankittavan auton kokonaishintaan 
  • Rohkaisee kuluttajaa valitsemaan vähäpäästöistä teknologiaa. Kuluttajalle työsuhdeauto on riskittömämpi vaihtoehto ottaa käyttöön uutta kehittyvää teknologiaa (jäännösarvoriski)
  • Kasvattaa nopeasti vähäpäästöisten autojen jälkimarkkinoita. Työsuhde-autoiluun liittyvällä verotusarvon laskentamuutoksella voidaan huomattavasti nopeuttaa sähköautojen määrän kasvua liikenteessä ja samalla kasvattaa tehokkaasti vähäpäästöisten autojen saatavuutta jälkimarkkinoilla 
  • Kannustaa yrityksiä investoimaan työpaikkojen latauspisteisiin. Sähköautojen lisääntyminen työsuhdeautoina kannustaa myös yrityksiä investoimaan latauspisteisiin toimitilojensa yhteyteen. Tämä edesauttaa sähköautoiluun siirtymistä myös heille, joilla ei ole taloyhtiössä latausmahdollisuutta tai parkkipaikkaa. Hyvänä esimerkkinä vanhemmat taloyhtiöt keskustoissa.

Lataa sivu pdf -tiedostona