Toimiala

Liikenteen sähköistyminen on globaali kasvuilmiö

Liikenteen sähköistyminen on globaali kasvuilmiö, joka tarjoaa suomalaiselle osaamiselle valtaisan vientipotentiaalin sähköiseen liikenteeseen kytkeytyville ratkaisuille. Sähköisen liikenteen edelläkävijäyritykset ovat vahvasti mukana alansa globaalissa kehityksessä. Vahva suomalainen sähkötekninen osaaminen mahdollistaa kasvun ja luo uutta.

IEA:n perusskenaarion mukaan sähköajoneuvojen määrä kasvaa vuoden 2021 reilusta 16 miljoonasta noin 200 miljoonaan sähköiseen ajoneuvoon vuoteen 2030 mennessä. Ajoneuvokannan kasvun myötä julkinen latauspisteverkosto kasvaa 13 miljoonaan, mikä vastaa jonkin verran alle 10 prosenttia kaikista latauspisteistä mukaan lukien koti- ja työpaikkalataus. Sähköajoneuvot kuluttavat energiaa vuonna 2030 arviolta 700 TWh vuodessa.

 

Liikenteen sähköistyminen on systeemitason muutos

Liikenteen sähköistyminen johtaa merkittävään systeemitason muutokseen, jossa sähköisen liikenteen klusterilla ja siihen kytkeytyvällä monipuolisella osaamisella on merkittävä rooli.

Sähköisen liikenteen osaamistarpeen selvittäminen edistää koulutusohjelmien kehittämistä ja parantaa osaajien saatavuutta. Osaajatarve kasvaa asentajatasolta, ohjelmisto-, palvelu- ja teknologiakehitykseen.

Sähköisen liikenteen kokonaisuus edellyttää monitasoista yhteensovittamista, jossa yhteiset pelisäännöt tarpeeksi kattavalle datan saatavuudelle lisäävät palvelutarjontaa mahdollistaen paremman käyttäjäkokemuksen. Digitaaliset laajasti dataa hyödyntävät palvelut monipuolistuvat ja tarjoavat etuja monille sähköautoiluun liittyville osapuolille.

Systeemitason muutoksen perustana on kattava, älykäs ja digitaalisesti liitetty latausverkosto, joka kytkeytyy saumattomasti älykkääseen, uusiutuvaan ja päästöttömään energiaan perustuvaan sähköenergiajärjestelmään. 2-suuntaisen latauksen yleistyessä lähivuosina täyssähköautot tarjoavat myös tehoreservin, joka voi 2030-luvulla yltää jopa ydinvoimalaa vastaavaan tehokapasiteettiin. Suurteholatauksen latauspalveluiden saatavuus kuljetusreiteillä sekä latauksen sovittaminen kuljetusketjuihin tuo uuden suunnitteluparametrin logistiikkaan.

Investoinnit puhtaaseen sääriippuvaisempaan sähköenergiaan jatkuvat korkealla tasolla ja edellyttävät yhä parempaa tuotannon ja kulutuksen yhteensovittamista. Kehittyneempi lataustekniikka ja latauspalvelut ohjaavat puhtaan sähköenergian tehokkaammin latauskäyttöön ja alentavat tehopiikkejä.

Systeemitason muutoksen edistäminen tasapainoisesti luo sähköisen liikenteen klusterille edellytykset rakentaa Suomesta kokonaisvaltainen sähköisen liikenteen edelläkävijä.