Lausunnot

LAUSUNTO - Kansallinen jakeluinfraohjelman luonnos 28.2.2023

LAUSUNTO - Hankintatukimuutos 6.10.2022

LAUSUNTO - Arviomuistio sähköautojen latausverkoston kansallisesta kehittämisestä 22.03.2022 

LAUSUNTO - Infrastruktuurituki, asetusluonnos - 2.2.2022

 

LAUSUNTO - Hankintatuki, Kohti fossiilittoman liikenteen tiekartan täyssähköautotavoitteita - 17.11.2021

LAUSUNTO - AFIR Asetus vaihtoehtoisten polttoaineiden infrastruktuuri - 27.10.2021

LAUSUNTO - Hankintatuki, sähkökäyttöiset henkilöautot, pakettiautot ja kuorma-autot - 7.10.2021

LAUSUNTO - Raskaan sähköisen liikenteen ekosysteemituki - 17.9.2021

LAUSUNTO - Kirjallinen kuuleminen kansallisen tieliikenteen päästökaupan arvioinnista - 31.8.2021

LAUSUNTO - Fossiilittoman liikenteen tiekartta, luonnos periaatepäätöksestä - 19.2.2021

LAUSUNTO - Puhtaat ja energiatehokkaat ajoneuvot julkisissa hankinnoissa - 8.2.2021

 

LAUSUNTO - Määräaikainen romutuspalkkio - 16.10.2020

LAUSUNTO - Hankintatuen muutos - 11.9.2020

LAUSUNTO - Liikenteen työsuhde-edut - 9.9.2020

LAUSUNTO - Julkisen liikenteen infratuki asetusmuutos - 1.7.2020

LAUSUNTO - Sähköajoneuvojen latauspisteet - 14.4.2020

 

LAUSUNTO - Talousarvio 2019 sähköisen liikenteen infrastruktuuri - 11.10.2018

LAUSUNTO - Puhtaat Ajoneuvot edistäminen direktiivimuutos, jatkokirjelmä - 4.6.2018

LAUSUNTO - Sähkön infrastruktuurituen asetusluonnos 23.5.2018

LAUSUNTO - Sähköpyörät hankintatuki - 3.4.2018

LAUSUNTO - Puhtaat Ajoneuvot edistäminen direktiivimuutos - 13.2.2018

 

LAUSUNTO - Romutuspalkkio ja Hankintatuki (PDF) - 9.10.2017

LAUSUNTO - Keskipitkän Aikavälin Ilmastopolitiikan Suunnitelma -KAISU - YM:lle (PDF)31.5.2017

LAUSUNTO - Liikenteen päästövähennykset LVM:lle sekä VM:lle (PDF)21.4.2017

LAUSUNTO - HE Vaihtoehtoisten polttoaineiden jakeluinfraan20.4.2017

LAUSUNTO - HE-luonnos Vaihtoehtoisten polttoaineiden jakeluinfraan15.2.2017

 

LAUSUNTO - Täydennys JINFRA -työryhmän loppuraporttiin - 9.11.2016

LAUSUNTO – Liikenne 2030 loppuraportin kommentit VTT:lle - 12.8.2016

LAUSUNTO - Liikenteen Vaihtoehtoiset Käyttövoimat (JINFRA) - Kansallinen Jakeluverkkosuunnitelma - 13.9.2016

LAUSUNTO - Asetusluonnos uusiutuvan ja uuden energiateknologian investointitukeen - 7.1.2016