ecar

100 000 sähköauton raja rikkoutui tammikuussa 2022

Vuoden 2021 lopussa teillämme liikkui 99 910 sähköautoa, joista lähes joka neljäs on täyssähköinen.

Yhteensä 44 592 sähköauton lisäys autokantaamme vuonna 2021 osoittaa sähkön muuttuneen henkilöautoliikenteessä vaihtoehdosta valtavirraksi.
Täyssähköisten mallien osuus kaikista uusista henkilöautojen rekisteröinneistä oli joulukuussa 24% nousten ohi ladattavien hybridien.

Sähköisen liikenteen kokonaisuus on kasvanut yhä merkittävämmäksi uuden liiketoiminnan lähteeksi ja talouden uudistajaksi. Latausinfran rakentaminen, latauspalveluliiketoiminta, erilaiset huolto- ja ylläpitotoiminnot, energialiiketoiminta, liikkumisen palvelut sekä autokauppa kasvavat liikenteen sähköistymisen tahdissa digitaalisia ratkaisuja hyödyntäen. Liikenteen sähköistyminen muuttaa laajasti myös toimialan koulutus- ja osaamistarpeita.

Digitaaliset ratkaisut luovat edellytykset kustannustehokkaalle latauspalveluiden toteuttamiselle ja tiedon jakamiselle. Digitaalisesti liitetyt latauspisteet ja lataustehon säätö latauksen aikana ovat älykkään latauksen perusta. Älykäs lataus on mahdollista toteuttaa reaaliaikaisena tai pidemmän aikavälin ohjauksena ja edistää siten latauspisteiden ja sähköverkon sekä vaihtelevasti käytettävissä olevan uusiutuvan sähköntuotannon yhteistoimintaa.

Sähköautojen sujuva käyttö edellyttää latausverkoston kehittämistä autoilijoiden liikkumistarpeita vastaavasti. Voimakkaasti kasvavan täyssähköautokannan riittävän latauspalvelutason ylläpitäminen ei ole mahdollista ilman merkittäviä investointeja suuritehoiseen latausinfraan. Latausinfrainvestoinnin ja operoinnin taloudellisena perustana on latauspisteen käyttöaste, joka on sitä suurempi mitä paremmin latausinfra palvelee kasvavaa sähköistä liikennettä. Raskaan liikenteen ja henkilöautoilun latausinfran yhteiskäyttömahdollisuus pienentää toimijoiden investointiriskiä edistäen markkinaehtoista rakentamista.

Henkilöautojen julkisten suurteholatauspisteiden voimakas kasvu vastaa erinomaisesti täyssähköautojen määrän vahvaan kasvuun. Ajoneuvo- ja liikennepalveluhankintojen ympäristö- ja energiatehokkuusvaatimukset edellyttävät kuljetuspalvelujen ajoneuvohankintojen siirtymistä valtaosin puhtaampiin vaihtoehtoihin. Linja-auto- ja muun raskaamman liikenteen sähköistyessä kasvaa myös suuritehoisempien latauspisteiden tarve vastaavasti. Puhtaiden ajoneuvohankintojen kannustekokonaisuus tieliikennesektorissa on välttämätön infrastruktuurituen rinnalla päästöttömien kilometrien edistämiseksi.

Sähköauton hankintaan, lataamiseen, käyttötapoihin, kierrättämiseen sekä taloyhtiöiden latauspistehankintaan liittyvät tiedot madaltavat kotitalouksien kynnystä siirtyä sähköautoiluun. Luotettavan ja puolueettoman viestinnän avulla vauhditetaan kestävää kehitystä edistävien ratkaisujen yleistymistä myös työsuhdeautoilussa.

Lue lisää