Latauspiste

Ennätysmäärä tarjouksia liikenteen infrastruktuurituen tarjouskilpailussa

Energiavirasto järjesti lokakuussa 2020 kolmannen sähköisen liikenteen infrastruktuuriin liittyvän tukikilpailutuksen. Kilpailussa tuen hakijat antoivat tarjouksia tukisummista, joilla olisivat valmiita toteuttamaan sähköautojen joukkoliikenteen tai suuritehoisen latauspisteen investointihankkeen. Tarjouksista 14 koski linja-autojen latauspisteitä ja 164 sähköautojen suuritehoisia latauspisteitä.

LINJA-AUTOJEN LATAUSPISTEITÄ KOSKEVAT TARJOUKSET

Huomionarvoista joukkoliikenteen latauspisteitä koskevissa tarjouksissa on, että valtaosa tarjouksista koskee sellaisia latauspisteitä, joissa lataus tapahtuu yön yli siten, että latausaika on 2-8 tuntia. Tarjouksia pantograafi-tyyppisistä suurteholatauspisteistä annettiin niukasti. Jälkimmäisten investointikustannus latauspistettä kohden on kertaluokkaa suurempi.

AJONEUVOJEN SUURITEHOISIA LATAUSPISTEITÄ KOSKEVAT TARJOUKSET

Tuki ajoneuvojen suuritehoisten latauspisteiden ryhmässä kohdistettiin ensi sijassa sellaisiin kuntiin, joissa ei tarjouskilpailun alkaessa ollut yhtään suuritehoista latauspistettä. Energiaviraston tietojen mukaan tällaisia kuntia oli lokakuun 2020 alussa yhteensä 196. Tarjouksia saatiin 65 kunnasta, joissa ei ole aiemmin ollut suuritehoista latauspistettä. Tarjouksia annettiin yhteensä noin 200 julkisen suuritehoisen latauspisteen edestä. Määrä on merkittävä verrattuna olemassa oleviin tuen saamisen edellytykset täyttävien suuritehoisten latauspisteiden määrään, joka Energiaviraston tietojen mukaan oli noin 250 lokakuun alussa.

https://energiavirasto.fi/-/ennatysmaara-tarjouksia-liikenteen-infrastruktuurituen-tarjouskilpailussa