Hallituksen kärkihankkeella vauhtia sähköautojen julkiseen lataukseen

Työ- ja elinkeinoministeriö on 30.1.2017 päätöksellään DNro 609/521/2016 myöntänyt tukea sähköautojen julkisen latausinfrastruktuurin kehittämiseen osana hallituksen biotalous ja puhtaat ratkaisut – kärkihanketta. Ministeriö tukee investointeja sähköautojen julkisiin latauspisteisiin vuosina 2017-2019 yhteensä  4,7 miljoonalla eurolla. Tavoitteena on sysätä liikkeelle noin 15 M€ investoinnit julkiseen lataukseen ja kolminkertaistaa nykyinen julkinen latausverkosto kahden vuoden kuluessa.

Lisätietoja:
http://lataustuki.fi/