K-Auto

Kotilatauksen laaja saatavuus tukee sähköautokannan voimakasta kasvua

Sähköautojen kannan kasvu jatkui vahvana Q1/2020 aikana. Kasvuun vaikuttivat uusien mallien saatavuus ja niiden kuluttajiin vedonnut hinnoittelu.

Sähköautojen kasvanut suosio alkuvuonna 2020 näkyy niiden ensirekisteröinneissä kasvaen 2,5-kertaiseksi verrattuna vuoden 2019 vastaavaan ajankohtaan.

Koronavirusepidemian kysyntä- ja tuotantovaikutusten ennustetaan vähentävän myös sähköautojen uusrekisteröintejä tulevina kuukausina. Kysynnän tukemiseksi ja autokannan uudistamiseksi hankintatukirahojen käytön tehostaminen olisi juuri nyt oikea toimenpide.

Poikkeustoimet ovat vähentäneet liikennettä ja päästöjä niin merkittävästi ja näkyvästi, että sillä voi olla jo vaikutusta kuluttajien arvovalintoihin. Terveys, turvallisuus ja ympäristöarvot ovat korostuneet. Nähtäväksi jää tuleeko Suomi ulos koronavirusepidemiasta yhä vahvemmin päästöttömään liikenteeseen tukeutuen.

Kaupunkien keskustoihin ja päivittäistavarakaupan kiinteistöihin asennetut pikalatauspisteet täydentävät merkittävästi julkista latauspisteverkostoa. Auton lataus on yhä useammin osa päivittäisiä rutiineja.

Olemassa olevien asuinrakennusten latausinfratuki jatkaa suosiotaan vastaten kasvavaan kotilatauksen kysyntään. Vuoden 2020 alusta tehokkaampien ja älykkäämpien latauspisteiden tukea on korotettu vastaamaan kotilataajien nykyisiä ja ennakoitavissa olevia tarpeita.

EPBD-direktiivin kansallinen latauslakiehdotus edistää latauspisteisiin varautumista määrällisesti ja laadullisesti tasapainoisella tavalla erityisesti uudisasuinrakentamisessa turvaten kotilatauksen laajan saatavuuden.

Tilannekatsaus Q1 2020

 

Kuva: K-Auto