arjenautoilu

Kuluttajien valinnat ovat vahvistaneet henkilöautoliikenteen puhdasta siirtymää kuluneen viiden vuoden aikana

Kuluneen kalenterivuoden aikana sähköautokanta kasvoi 71 110 sähköautolla, joista täyssähköisiä oli 37 865 kpl (53 %). Täyssähköautojen kohonneen tilauskannan purkauduttua jo vuonna 2023 uusien täyssähköautojen osuus kannan kasvusta pieneni 41 prosentista 30 prosenttiin alkuvuonna 2024. Sähköautojen määrä liikenteessä maaliskuun lopussa oli 234 629 kpl eli 8,5 % autokannasta.

Kuluneen viiden vuoden aikana kuluttajien valinnat ovat vahvistaneet henkilöautoliikenteen puhdasta siirtymää vähentäen ensirekisteröitävien ja käytettynä maahantuotujen polttomoottoriautojen kokonaismäärä vuositasolla peräti 96 489 autolla. Vastaavana aikana sähköautojen kokonaismäärä vuositasolla on kasvanut yhteensä 63 717 autolla.

Ensirekisteröintien osuus autokannan uusiutumisesta jäi alle 70 %:n vuonna 2023. Huolehtimalla täyssähköautoilulle suotuisasta toimintaympäristöstä autokantamme uudistumien suuntautuu viime vuoden tapaan vahvasti uusien ensirekisteröitävien täyssähköautojen suuntaan ohjaten autokaupan kokonaisverokertymää Suomen kannalta positiiviseen suuntaan.

Uusien ensirekisteröitävien bensiini- ja täyssähköautojen hankintaan ja omistamiseen liittyvän verotuksen vertailu osoittaa täyssähköautojen olevan jo ennen huhtikuussa 2024 tehtyjä päätöksiä pääsääntöisesti bensiiniverrokkejaan tuottoisampia valtiontalouden näkökulmasta.

Sähköautojen ollessa vielä hankintahinnaltaan merkittävästi kalliimpia bensiiniverrokkeihin nähden, ovat täyssähköauton autoverottomuus sekä täyssähköisen työsuhdeauton jatkettu veroetu valtiontalouden ja päästövähennystavoitteiden näkökulmasta perusteltuja. Myös sähkökäytön ylivoimainen energiatehokkuus, käytön edullisuus sekä yritysten kestävään kehitykseen ja päästöjen vähentämiseen tähtäävät auto-ohjeistukset vahvistavat sähköautoilun suosiota käyttäjien keskuudessa.

Raskaamman ammattiliikenteen sähköistyminen edellyttää ajoneuvokantaan suhteutettuna etupainotteista latausinfrarakentamista. AFIR-vaatimukset täyttävä sekä raskaan liikenteen ja logistiikan tarpeisiin optimoitu latausverkosto rakentuu suotuisassa toimintaympäristössä toimijoiden toimesta edellyttäen kuitenkin merkittävää yhteistyötä kaavoituksen, maankäytön ja sähköverkon rakentamisen osalta. Liiketoimintariskejä kohtuullistava tasapainoinen ja oikein mitoitettu kannustinjärjestelmä aikaistaa ja edistää latausverkoston rakentamista kokonaisvaltaisesti.

Liikenteen sähköistyminen on globaali trendi, joka näkyy Euroopassa vahvana erityisesti harvaan asutussa Pohjolassa. Sähköistyminen on erityisen otollista Pohjoismaissa, joissa sähköntuotanto perustuu lähes kokonaan päästöttömiin ja kotimaisiin energialähteisiin.

Tilastojen valossa Suomi on sähköistymisessä noin 8 vuotta takamatkalla verrattuna sähköistyksen edelläkävijään Norjaan. Norjan tahtotila luopua uusien polttomoottoriautojen myynnistä vuonna 2025 toteutunee ajallaan täyssähköjen osuuden ensirekisteröinneistä ollessa jo 90 prosentin tasolla.

Lue lisää tilannekatsauksesta Q1 2024