sahkoauton-latauspiste.jpg

Sähkö on tieliikenteen energiatehokas päästöjen vähentäjä

Kasvu jatkuu vahvana: 55 318 sähköautoa Q4/2020. Joulukuussa uusien sähköautojen osuus ensirekisteröinneissä oli 31 prosenttia ja koko vuoden 2020 sähköautokannan kasvu oli 25 953 sähköautoa.

Fossiilittoman liikenteen tiekartan tavoite vuodelle 2030 on 700 000 sähköistä henkilöautoa, joista vähintään puolet täyssähköautoja. Haastavalta vaikuttavan täyssähköautotavoitteen saavuttamiseen tarvitaan yksilöitä, yrityksiä ja julkista sektoria puhtaan teknologian käyttöön, hankintoihin ja investointeihin kannustava lähestymistapa. Vahvistamalla täyssähköautojen määräaikaisia kannusteita sähköstä tulee henkilöautoliikenteen merkittävin päästöjen vähentäjä vuonna 2030. Tätä kehitystä vahvistaa sähköntuotannon muuttuminen yhä päästöttömämmäksi.

Sähköautotavoitteen myötä sähköisten päästöttömien kilometrien osuus nousee 11 miljardiin arvioidusta 45 miljardista henkilöautokilometreistä. Sähkö on liikenteen energialähteistä ainoa, jolla vähennetään päästöjä ja liikenteen kokonaisenergiankulutusta samanaikaisesti. Sähköajon osuuden kasvattaminen täyssähköpainotteisesti on n. 4 TWh:n arvoinen energiansäästöpaketti henkilöautoliikenteessä vuonna 2030.

Päästöttömät sähköajokilometrit saavat yhä useammin alkunsa taloyhtiöiden latauspisteistä mutta myös työpaikkojen latauspisteisiin ja – valmiuksiin kannustavat toimet ovat välttämättömiä. Vuoden 2020 lopulla elvytyksellä korotettu latauspisteavustus lisäsi taloyhtiöiden latauspisteinvestointeja merkittävästi. Työpaikoille suunnattu ARA-latausavustuksen kaltainen sujuva latauslain perustasoa laajempaa latauspisterakentamista edistävä tuki olisi merkittävä kädenojennus yhteisöjen kestävään kehitykseen.

Julkisen latausverkoston kehitys on pääosin yritysten ja yhteisöjen kestävän kehityksen liiketoimintainvestointien varassa ja rakentamisprosessin markkinalähtöisyys ja sujuvuus ovat ensiarvoisen tärkeitä. Yli 350 000 täyssähköautoon kasvavan kannan palvelutason säilyttäminen edellyttää julkisen pikalatausverkoston voimakkaampaa laajentamista ja määräaikaisia tukia latausinfrainvestoinneille. Maan kattavan pitkät matkat mahdollistavan pikalatausverkoston lisäksi arjen sähköautoilun tarpeet asutuskeskuksissa on huomioitava latausinfratuissa.

Raskaan liikenteen latauspisteisiin varautuminen on aloitettava samalla kun yrityksiä kannustetaan ottamaan käyttöön sähköisiä paketti- ja kuorma-autoja. Liikennejärjestelmän suunnittelussa yhä tärkeämpään asemaan nousevat yhteiskäyttöiset ja skaalautuvat latausjärjestelmät, jotka ovat välttämättömiä joukkoliikenteen, työkoneiden sekä muun ammatti- ja palveluliikenteen sähköistymisessä.

Raportti