Sähköauto on paikallisesti päästötön, Suomen sähköntuotantorakenteella erittäin vähäpäästöinen

Sähköautot on paikallisesti päästöttömiä, joten niiden yleistyminen tulee vaikuttamaan merkittävissä määrin kaupunki-ilman laatuun erityisesti kuilumaisilla, vilkkailla väylillä.

Mutta millaisia ovat sähköautojen päästöt, jos koko energiantuotantoketju huomioidaan? Suomen sähköntuotannon keskimääräisten päästöjen perusteella laskettuna täyssähköauton koko energiaketjun hiilidioksidipäästöt ovat automallista riippuen 14–24 grammaa ajokilometriä kohti.

Sähköntuotannon ominaispäästöt pienenevät

Suomen sähköntuotannon ominaispäästöt ovat jo nyt matalat, mutta niiden ennakoidaan yhä alenevan päästökaupan ohjaamana. Vuonna 2015 hiilidioksidipäästö on 97 grammaa vuoden 2050 arvioitu taso on 30–45 grammaa.

Tuuli- ja aurinkosähköllä ajettaessa sähköauto on täysin päästötön.

Sähköauton energiatehokkuutta parantaa hyvä hyötysuhde. Akkusähköauton hyötysuhde on 50–70 prosenttia, kun polttomoottoriautolla se on parhaimmillaankin alle 25 prosenttia.

Sähköautojen energiakulutuksen suuruusluokkaa puolestaan riippuu auton koosta ja latauksen hyötysuhteesta. Käytännössä energiankulutus kilometriä kohti on 0,15–0,25 Kwh.

Sähkön tuotannon ja sähköverkon näkökulmasta sähköautojen lataaminen ei muodostu ongelmaksi, vaan niiden avulla pystytään pikemminkin tarjoamaan uusia mahdollisuuksia kysyntäjoustoon. Tavanomainen yönylilataus on jo lähtökohtaisesti sähkön kulutusta tasaavaa.

Paikallisten päästöjen vähenemisellä suuri merkitys kaupunkiväylillä

Esimerkiksi Helsingissä on kahdeksan kilometriä vilkasliikenteisiä, kuilumaisia katuja, joilla typpidioksidin raja-arvot ylittyvät. Koska pakokaasut ja katupölyt tuulettuvat katukuiluista heikosti saasteiden taso nousee selvästi muuta kaupunkia korkeammaksi.

Typpidioksidin määrää hengitysilmassa vähentäisi erityisesti dieseleiden korvaaminen paikallisesti päästöttömällä sähköisellä liikenteellä. Samalla vähenisivät tehokkaasti myös liikenteen pienhiukkaspäästöt.

Typpidioksidi on typen oksideista eniten terveyshaittoja aiheuttava, sillä se tunkeutuu syvälle hengitysteihin ja supistaa korkeina pitoisuuksina keuhkoputkia. Alueilla joissa typpidioksidipitoisuudet ovat korkeita on runsaasti myös terveydelle haitallisimpia saasteita eli syvälle keuhkoihin tunkeutuvia pienhiukkasia.

[[{"type":"media","view_mode":"media_large","fid":"328","attributes":{"alt":"","class":"media-image","height":"288","style":"width: 313px; height: 247px;","typeof":"foaf:Image","width":"400"}}]]

Kuva: Ensto Chago