Sähköautojen julkisen latauspisteverkoston määrälliset tavoitteet hyväksytty Valtioneuvostossa 26.1.2017

Valtioneuvosto on hyväksynyt 26. tammikuuta Suomen kansallisen ohjelman vuosille 2017-2030 liikenteen vaihtoehtoisten käyttövoimien jakeluverkosta. Sähköautojen julkisia latauspisteitä tulisi olla vuonna 2020 vähintään 2 000 kappaletta ja vuonna 2030 vähintään 25 000 kpl. Sähköautomäärien vastaaviksi tavoitteiksi on asetettu 20 000 kappaletta vuoteen 2020 mennessä ja 250 000 kappaletta vuoteen 2030 mennessä. Julkisia latauspisteitä tulee olla 1 jokaista kymmentä sähköautoa kohti.

https://www.lvm.fi/-/kansallinen-ohjelma-liikenteen-vaihtoehtoisten-kayttovoimien-jakeluverkosta-valmistunut-921195