Sähköautojen määrä jatkoi kasvuaan

Sähköautokanta kasvoi vuodessa 128 prosenttia.

Sähköautoja oli vuoden kolmannella neljänneksellä yhteensä 13 406 kappaletta, joista täyssähköautoja oli 2 119 ja ladattavia hybridejä 11 287 kappaletta. Vuonna 2018 täyssähköautojen markkinaosuus on ollut 11% . Valmistajien mallivalikoimien ja tuotantokapasiteettien kasvaessa täyssähköautojen markkinaosuuden odotetaan kasvavan vuonna 2019. Täyssähköautojen määrän kasvua on rajoittanut mallivalikoima, hinta ja pitkähköt toimitusajat.

Sähköautokannan kasvu jatkuu vahvana.  Viimeisen vuoden aikana (2017/Q3–2018/Q3)  kasvu on ollut 128 prosenttia. Ladattavien hybridien kanta kasvoi 146 ja täyssähköautojen 64 prosenttia. Ladattavien hybridien kasvu hidastuu väliaikaisesti jotuen mallien toimintamatkoihin tehtävistä päivityksistä.

Latauspaikkaverkoston kasvu jatkuu vahvana osittain investointitukien ansiosta. Kasvua vauhdittavat myös kauppaketjujen ja muiden yritysten päätökset tarjota latauspalvelua toimipisteidensä yhteydessä.

Asuinrakennusten latausinfratuki lisää odotettua enemmän olemassa olevien taloyhtiöiden kiinnostusta järjestää kotilatausmahdollisuuksia. Rakennusten energiatehokkuusdirektiivin vaikutus näkyy positiivisesti uusien kiinteistöjen latauspaikkojen määrän kasvussa.
 

Sähköisen liikenteen tilannekatsaus Q3/2018 (pdf)