Sähköauto Lähde Ensto

Sähköautojen markkinaosuus noussut yli viiteentoista prosenttiin

Vuoden 2020 alkupuoliskolla sähköautojen kanta nousi yli 40 000:een autoon säilyttäen lähes 90%:n vuosikasvun tason.

Sähköautojen markkinaosuus on noussut yli viiteentoista prosenttiin, lähes kolminkertaiseksi verrattuna vuoden 2019 vastaavaan ajankohtaan. Täyssähköautojen hankintatuen käyttö kasvoi piristäen erityisesti ensirekisteröitävien uusien autojen kauppaa.

Vahvaa kehitystä varjosti koronavirusepidemia tuotanto- ja toimituskatkoksineen jättäen jälkensä autojen kokonaisensirekisteröintimääriin ja autokannan uusiutumistahtiin. Liikenteen päästövähennystavoitteiden toteutuminen näyttää henkilöautojen osalta yhä realistisemmalta, mutta edellyttää vahvaa ohjausta vähäpäästöisten autojen ensirekisteröintiin.

Hankintatuen laajentaminen kaikkiin rekisteröitäviin sähköautoihin vahvistaisi myönteistä kehitystä. Työsuhdeautojen verotusarvojen alentaminen kestävää kehitystä suosivaksi tuo vähäpäästöiset autot nopeammin yhä useamman saataville.

Työsuhdesähköautoilun yleistyessä myös yritysten auto-ohjeistuksia on päivitettävä vastaamaan sähköautoilun arkea. Toimipaikkojen yhteyteen rakennettavien latauspisteiden tarve kasvaa lähitulevaisuudessa voimakkaasti omien työntekijöiden ja vierailijoiden sähköautoilun yleistyessä.

Sähköautokannan kasvu nostaa autoilijoille tärkeimmän lataustavan eli kotilatauksen kysyntää. Kotilatauspisteiden ja niihin varautumisten määrä on kahdessa vuodessa noussut jo yli 10 000:een kappaleeseen. ARA:n lataustuki on erinomainen kannuste ja sen korottaminen vuoden 2020 jälkipuoliskolla aikaistaa taloyhtiöitä edistämään kotilatausta varmistaen latauksen saatavuuden yhä useammalle autoilijalle.

ARA-tuen kaltainen jatkuva kannuste vastaa parhaiten markkinaehtoista normaalitehoisten julkisten latauspisteiden investointisykliä. Jatkuva kannuste tukisi markkinaehtoisesti myös valmisteilla olevan latauslain velvoitteita kunnianhimoisempia hankkeita.

Lue lisää: https://emobility.teknologiateollisuus.fi/fi/toimiala/tilastot