Latausasema

Sähköautojen osuus autokannassa 4,4 prosenttia, täyssähkö yhä suositumpi

Sähköautojen määrä liikenteessä on kasvanut vuoden 2022 ensimmäisellä puoliskolla yhteensä 25 174 autolla, joista 40% eli 10 060 kpl on täyssähköautoja. Täyssähköautojen määrä kasvoi vuoden toisella neljänneksellä enemmän kuin koskaan aikaisemmin yhden vuosineljänneksen aikana. Kaikkien sähköautojen määrä liikenteessä oli kesäkuun lopussa 125 084 kpl tarkoittaen 4,4 prosenttia koko autokannasta.

Arjen älykäs sähköautoilu -hankkeessa tehdyn tuoreen kyselytutkimuksen mukaan kiinnostus sähköauton hankintaan on voimakkainta väkiluvultaan suurimmissa maakunnissa. Kyselytutkimukset tulokset sekä käytettynä maahantuotujen sähköautojen yli 50 prosentin markkinaosuus ennakoivat uusien sähköautojen ensirekisteröintien kasvavan vastaavalle tasolle.

Energian hintaan ja saatavuuteen liittyvät epävarmuudet nostavat liikenteen energiatehokkuusvaatimukset uudelle tasolle. Sähkökäytön ylivoimainen energiatehokkuus näkyy henkilöautojen osalta kuluttajien käyttövoimavalinnoissa. Puhtaan ajoneuvokaluston hankintoihin suunnatun kannustimen turvaaminen on tarpeellinen toimenpide ammattiliikenteen siirtymässä kohti puhtaampaa ja energiatehokkaampaa liikennettä.

Sähkökäyttöisten kuorma-autojen latauspalvelua parantavien investointien edistäminen, latauspisteiden vaatiman tilantarpeen huomioiminen kaavoituksessa sekä varautuminen suuritehoisten latauskenttien sähkönjakeluun on tärkeä ennakoida sujuvan rakentamisen mahdollistamiseksi.

Täyssähköautoilulle tarpeellisen suurteholatauksen ja tarpeen mukaan skaalautuvan latausinfrastruktuurin kasvu jatkuu vahvana. Energiaviraston järjestämän julkisen latausinfran kilpailutuksen tulokset ennakoivat suuritehoisen latauksen palvelutason pysyvän lähivuosina erittäin hyvällä tasolla. Täyssähköautokannan vahva kasvu näkyy toimijoiden julkaisemissa suunnitelmissa lähivuosina rakennettavista laajamittaisista ja valtakunnallisista latausverkostoista.

Kuluttajien vaatimukset sekä täyssähköautojen vahva kasvu heijastuvat asiointi- koti- ja työpaikkojen latauslaitehankintoihin, jotka painottuvat yhä vahvemmin vähintään 11 kW lataustehon mahdollistaviin latauslaitteisiin.

 

Lue lisää