Sähköautokanta yli kaksinkertaistui vuoden 2017 aikana

Sähköhenkilöautojen määrä liikenteessä kasvoi ennätysvauhtia vuonna 2017: määrä oli lähes 7 200 kappaletta vuoden lopussa ja kasvua kertyi lähes 120 prosenttia.

Sähköautojen määrä on viiden viime vuoden aikana yhtä poikkeusta lukuun ottamatta yli kaksinkertaistunut vuosittain, kertovat Teknologiateollisuuden Sähköinen liikenne -toimialaryhmän Trafin tilastoista keräämät tiedot.

Täyssähköautojen osuus liikenteessä olevista sähköautoista oli 20 prosenttia ja ladattavien hybridien 80 prosenttia. Täyssähköautojen osuus oli vielä vuonna 2013 yli 35 prosenttia kaikista sähköautoista.

Liikenteen sähköistyminen on ollut ennustettua voimakkaampaa johtuen ladattavien hybridien kysynnän kasvusta. Kysynnän kasvuun on vaikuttanut laajentunut mallivalikoima ja päästöperusteinen auto- ja ajoneuvoverotus, jotka ohjaavat auton ostajaa vähäpäästöisiin valintoihin. Sähköautojen kysynnän kasvuun vaikuttaa osaltaan myös sähköisen voimansiirron energiatehokkuus ja ajomukavuuden parannus. Ladattavan hybridin sähköinen toimintamatka riittää useimmille päivittäiseen käyttöön.

Nollapäästöisten autojen määrä kasvuun hankintatuella 2018–2021

Vuoden 2018 alusta astui voimaan määräaikainen 2000 euron hankintatuki täyssähköautoille. Tuki kohdistetaan yksityishenkilöille auton tai palvelun oston yhteydessä. Hankintatuki ei koske yritysautoja eikä niihin kuuluvia työsuhdeautoja.

Kaikkien henkilöautojen rekisteröinti jakautuu karkeasti niin, että yksityishenkilöt rekisteröivät kaksi kolmasosaa ja yritykset yhden kolmasosan. Työsuhdeautojen osuus yritysten hankkimista autoista on yli puolet ja kaikista rekisteröinneistä lähes 20 prosenttia.

Täyssähköautojen osuuden odotetaan kasvavan hankintatuen myötä. Täyssähköautojen kasvua voimistaisi kaikkien käyttäjäryhmien saattaminen tuen piiriin riippumatta siitä hankitaanko auto yritykselle, palveluna, omistusautoksi tai työsuhde-etuna.

Täyssähköautojen osuus jää tavoitteesta vuonna 2020

Energia- ja ilmastostrategian tavoitteen mukaisesti sähköautojen määrä liikenteessä tulisi olla vähintään 250 000 sähköautoa vuoteen 2030 mennessä ja 20 000 sähköautoa vuoteen 2020 mennessä. Vaikka täyssähköautojen prosentuaalinen kasvu oli voimakasta, jäädään nykyisillä kasvulukemilla alle tavoitteen. Ladattavien hybridien määrän tavoite ylitetään ilman yllätyksiä.

Nollapäästöiset sähköautot ovat tehokkain tapa vähentää kasvihuonekaasupäästöjä liikenteestä. Kasvihuonekaasujen vähentämisen lisäksi sähköinen liikenne parantaa huomattavasti kaupunkien ilmanlaatua ja asumisviihtyisyyttä. Liikenteen käyttövoimana sähkö on täysin päästötön liikenteessä, ja Suomen sähköntuotannon CO2-ominaispäästöt olivat vuonna 2017 ennätyksellisen alhaiset. Lisäksi päästökaupan myötä sähköntuotannon päästöt vähenevät myös jatkossa.

Tilastot löytyvät graafina tästä.

Lisätietoja:

Asiantuntija Heikki Karsimus

puh. 040 564 9020

etunimi.sukunimi@teknologiateollisuus.fi

@HeikkiKarsimus