Medium E mobility

Sähköbussikannan kasvu vuodessa 55 %

Sähköbussikannan kasvu vuodessa 55 %:lla nosti kannan 647 kappaleeseen. Sähköbussien edullisemmat elinkaarikustannukset, toimintavarmuus sekä asiakaskokemus sähköistävät vakioreiteillä kulkevaa kaupunkiliikennettä kiihtyvään tahtiin.

2023 Q3 lopussa sähköautoja oli liikenteessä 201 892 kpl edustaen 7,1% koko henkilöautokannasta. Kalenterivuoden aikana liikenteeseen on tullut 64 228 uutta sähköautoilijaa. Elo-syyskuun uusista rekisteröinneistä täyssähkö oli kaikista käyttövoimista suosituin 38 prosentin osuudella. Täyssähköjen osuus sähköautokannassa nousi jo 37 %:iin. Sähkökäytön ylivoimainen energiatehokkuus ja käytön edullisuus vahvistavat sähköautoilun suosiota käyttäjien keskuudessa.

Vuoden 2023 ensirekisteröidyistä pakettiautoista joka seitsemäs on ollut täyssähköinen nostaen kannan 2 841 kappaleeseen. Vuodessa lähes kolminkertaistunut sähkökuorma-autojen määrä 58 kappaleeseen osoittaa niiden suosion lähteneen kasvuun. Raskaamman liikenteen ja pakettiautojen käyttövoimamurroksen ollessa vasta aluillaan on perusteltua, että kannustaminen päästöttömyyteen on pitkäjänteistä ja ennakoitavaa.

Toimijoiden pyrkimykset vähentää logistiikan hiilijalanjälkeä realisoituvat yhä useammin sähköisten ajoneuvojen hankintapäätöksiksi liiketaloudellisten edellytysten täyttyessä. Lähes päästötön sähkötuotanto Suomessa varmistaa sen, että ajoneuvoinvestoinnit sähköisiin kuorma- ja pakettiautoihin vähentävät päästöjä pitkäjänteisesti ja ennakoitavasti koko käyttöiän ajalta.

Toistaiseksi vaatimaton sähkökuorma-autokanta ei luo lähivuosina edellytyksiä markkinaehtoiselle raskaan liikenteen kuljetustarpeisiin optimoidulle latausverkostolle. On tärkeää, että julkisen latausverkoston kannustinjärjestelmän rahoitus turvataan myös jatkossa ja järjestelmään tehdään tarpeellinen päivitys, jotta AFIR-vaatimukset täyttävä ja logistiikan kuljetustarpeisiin optimoitu luotettava ja pitkän matkan liikenteen mahdollistava suurteholatausverkosto syntyisi ja toimisi lisäkannustimena raskaan liikenteen sähköisille ajoneuvoinvestoinneille.

Yksi tärkeimmistä sähköhenkilöauton hankintaan vaikuttavasta tekijästä on kotilatauksen saatavuus. ARAn myöntämän infratuen kannustamana taloyhtiöt ovat 5 vuoden aikana aikaansaaneet lähes 140 miljoonan latausinfrainvestoinnit, joista yksityistä rahaa on noin 2/3. Nykyisen taloustilanteen vallitessa rahoituksen varmistaminen myös jatkossa parantaa alan työllisyyttä ja luo taloyhtiöille paremmat edellytykset investoida latausinfraan myös tulevaisuudessa.

Lue lisää tilannekatsauksesta Q3 2023