Sähköauto Lähde Ensto

Sähköhenkilöautokannan lisäyksestä 56 % täyssähköautoja

Ukrainan sotaa edeltänyt täyssähköautojen myynnin huima kasvu näkyi kuluvan vuoden ensimmäisen vuosineljänneksen ensirekisteröinneissä. Sähköhenkilöautokannan lisäyksestä peräti 56 % eli 8 120 kpl oli täyssähköautoja. Sähköautojen määrä liikenteessä kasvoi alkuvuonna 14 592 autolla ja oli maaliskuun lopussa yhteensä 163 519 kpl.

Sähköisten kaupunkibussien vahva kasvu näkyy 113 prosentin vuosikasvuna. Myös täyssähköisten pakettiautojen suosio on lähtenyt voimakkaaseen kasvuun nostaen niiden osuuden alkuvuoden ensirekisteröinneistä 17 prosenttiin.

Panostamalla kokonaisvaltaisesti sekä kevyen että raskaan tieliikenteen sähköistymiseen Suomella on mahdollisuus puolittaa liikenteen päästöt vuonna 2030. Yhä vahvemmin uusiutuviin kotimaisiin energialähteisiin perustuva sähköntuotanto ja älykäs lataus luovat kestävän pohjan liikenteen sähköistymiselle. Sähkö on ainoa käyttövoima, joka samanaikaisesti vähentää liikenteen päästöjä ja energian kulutusta.

Viime vuosien suotuisan henkilöautoliikenteen sähköistymiskehityksen jatkuminen kohti päästöttömyyttä edellyttää nykyisessä haastavassa markkinatilanteessa vahvempia kannustimia autokannan uusiutumiseen ja täyssähköautojen osuuden kasvuun. Markkinahintakehitystä myötäilevä täyssähköautojen hankintatuki yhdessä autoverottomuuden kanssa mahdollistaa sähköauton hankinnan yhä useammalle sähköautoa harkitsevalle.

Logistisen kilpailukyvyn kannalta Suomessa tarvitaan nopeampi muutos raskaamman liikenteen energiatehokkuuteen. Polttoaineiden viimeaikainen hintojen heilahtelu osoittaa, että on välttämätöntä suunnata lisää panostuksia logistiikan käyttövoimamurroksen edistämiseen ja varmistaa samalla myös raskaan liikenteen kuljetustarpeisiin optimoitu latausverkosto. Sähköistymispaketti, jossa sähköiset ajoneuvohankinnat, latausinfra ja logistiikkaliiketoiminnot kootaan kilpailukykyiseksi kokonaisuudeksi, kannustaa toimijoita siirtämään kerralla merkittävä määrä kuljetuksia sähköisiksi.

Taloyhtiöille ja työpaikoille suunnatun infratuen rinnalla hakuperusteinen raskaan liikenteen latausinfratuki toimii hyvänä kannustimena myös raskaan liikenteen latauspisteinvestoinneille terminaaleihin, varikolle ja yön yli tapahtuvaan lataukseen.

Julkisen suuritehoisen latausinfratuen jatkaminen ja kannustinjärjestelmän painottaminen yhä vahvemmin raskaan sähköisen liikenteen latausasemiin on perusteltu toimenpide. Investoinnit suurteholataukseen edellyttävät luvituksen sujuvoittamisen lisäksi usein merkittäviä panostuksia sähköverkkoihin sekä -varastoihin. Kannustinjärjestelmän mitoittamisessa ja tukitasossa on huomioitava erityisesti raskaan liikenteen suurteholatausasemien investointien etupainotteisuuteen liittyvä suurempi liiketoimintariski.

Lue lisää tilannekatsauksesta.