ecar

Sähköinen liikenne ry:n hallitusohjelmatavoitteet

Sähköstä liikenteen merkittävin käyttövoima ja päästöjen vähentäjä vuonna 2030. Kuluttajien ja yritysten käyttövoimavalinnat ratkaisevat tieliikenteen päästöttömyyskehityksen. Lue alta Sähköinen liikenne ry:n hallitusohjelmatavoitteet tulevalle hallituskaudelle.

Panostamalla kokonaisvaltaisesti sekä kevyen että raskaan tieliikenteen sähköistymiseen Suomella on mahdollisuus puolittaa liikenteen päästöt vuonna 2030 sekä vahvistaa klusterin kasvua, laajentaa osaamispohjaa ja luoda kannustava kasvualusta digitaalisille ratkaisuille ja palvelukehitykselle.

Sähkö on ainoa käyttövoima, joka samanaikaisesti vähentää liikenteen päästöjä ja energian kulutusta. Yhä vahvemmin uusiutuviin energialähteisiin perustuva sähköntuotanto ja älykäs lataus luovat kestävän pohjan liikenteen sähköistymiselle.

Viime vuosien suotuisan henkilöautoliikenteen sähköistymiskehityksen jatkuminen kohti päästöttömyyttä edellyttää nykyisessä haastavassa markkinatilanteessa vahvempia kannustimia autokannan uusiutumiseen ja täyssähköautojen osuuden kasvuun.

Logistisen kilpailukyvyn kannalta Suomessa tarvitaan pysyvä muutos raskaamman liikenteen energiatehokkuuteen. Polttoaineiden viimeaikainen hintojen heilahtelu osoittaa, että on välttämätöntä suunnata lisää panostuksia logistiikan käyttövoimamurroksen edistämiseen ja varmistaa raskaan liikenteen kuljetustarpeisiin optimoitu latausverkosto.

Henkilö- ja pakettiautohankinnat yhä vahvemmin täyssähköisiksi

 • Täyssähköautojen ja sähköpakettiautojen markkinahintakehitystä myötäilevä hankintatuki
 • Täyssähköisen työsuhdeauton verokevennyksen jatkaminen
 • Päästöperusteinen autovero sekä käyttövoimaveron poistaminen täyssähköautolta

Raskaan liikenteen sähköistymispaketti vauhdittamaan logistiikan käyttövoimamurrosta

 • Sähköiset ajoneuvohankinnat, latausinfra ja logistiikkaliiketoiminnot kilpailukykyiseksi kokonaisuudeksi kannustaen toimijoita siirtämään kerralla merkittävä määrä kuljetuksia sähköisiksi
 • Hankintakynnystä alentava hankintatuki vahvistettuna päästöperusteisen verotuksen keinoin
 • Kannustinjärjestelmä käytössä olevien kuorma-autojen muuttamiseksi sähköisiksi

Älykäs peruslataus liittää sähköautot osaksi energiajärjestelmää

 • Taloyhtiöiden ja työpaikkojen latausinfratuen jatkaminen ja rahoituksen jatkuvuuden varmistaminen
 • Hakuperusteinen latausinfratuki raskaan liikenteen latauspisteinvestoinneille terminaaleihin ja varikoille ja yön yli tapahtuvaan lataukseen
 • Älykkään (V1G) ja kaksisuuntaisen (V2G) latauksen kannustinjärjestelmä peruslataukselle

Suurteholataus mahdollistaa koko tieliikenteen sähköistymisen

 • Julkisen latausinfratuen jatkaminen ja painottaminen suurteholatausasemiin
 • Korotettu latausinfratuki raskaamman liikenteen suurteholatauksen mahdollistaville julkisille latausasemille (yhteiskäyttö)
 • Vähintään 70 %:n latausinfratuki raskaan liikenteen suurteho- ja megawattilatausasemille
 • Suurteholatausinfraan tarvittavien sähköverkkoinvestointien luvituksen sujuvoittaminen
 • Investointituki suurteholatausasemien älykkäille sähkövarastoille
 • Kannustinjärjestelmän rahoituksen varmistaminen ja jatkuvuuden turvaaminen

Osaajien saatavuuden parantaminen ja osaamistarvetta vastaavan koulutustarjonnan turvaaminen

Kattavalle datan ja tiedon saatavuudelle yhteiset pelisäännöt palvelutarjonnan kehittämiseksi ja parhaan käyttäjäkokemuksen turvaamiseksi

Lisätiedot: Heikki Karsimus, toimitusjohtaja, Sähköinen liikenne ry

heikki.karsimus@teknologiateollisuus.fi, 040 564 9020