ecar

Sähköinen liikenne ry:n puheenjohtajaksi on valittu Kati Andersin

Sähköinen liikenne ry:n hallituksen puheenjohtajana Andersin aikoo edistää alan kasvua vaikuttamalla sähköisen liikenteen toimintaympäristöön sekä edistämällä arjen sähköautoiluun liittyvän hyötytiedon jakamista.

Kati Andersin on toiminut Helen Oy:ssä sähköisen liikenteen liiketoiminnan vetäjänä vuodesta 2020. Hänen tehtävänään on kehittää yhdessä tiiminsä kanssa latauspalveluita ja -ratkaisuja sähköautoilijoiden, taloyhtiöiden, yritysten sekä ammattiliikenteen tarpeisiin.  
 
– Tulevaisuuden liikenne kulkee sähköllä ja energiayhtiönä meillä on mahdollisuus tuoda kattavasti uusia älykkäitä ratkaisuja sekä B2B- että kuluttaja-asiakkaiden ulottuville. Panostamme lähivuosien aikana erityisesti valtakunnallisen suurteholatausasemaverkoston rakentamiseen helpottaaksemme täyssähköautoilun lisääntymistä ja sujuvoittaaksemme arjen liikkumista, Andersin kertoo.
 
Andersin ottaa innolla vastaan puheenjohtajan tehtävät vahvasti kasvavan alan toimialayhdistyksessä. 
 
– Haluan kiittää yhdistyksen edellistä puheenjohtajaa Matti Raetta ansiokkaasta ja pitkäjänteisestä työstä yhdistyksen ja koko Suomen sähköisen liikenteen toiminnan edistämisessä. Matti on ollut yhdistyksen toiminnassa aivan sen alkuajoista lähtien ja tunnetaan laajalti sähköisen liikenteen puolestapuhujana ja merkittävänä vaikuttajana. Matti jatkaa edelleen vaikuttamistyötään yhdistyksessä ja on aktiivisesti sen toiminnassa mukana. 
 
–  Vuonna 2030 fossiilittoman liikenteen tiekartan tavoitteen mukaisesti Suomessa on 700 000 sähköautoa, joista vähintään puolet täyssähköautoja. Yhdistys pyrkii omalta osaltaan edistämään tavoitteen saavuttamista ja nostamaan esille lyhyen ja pitkän aikavälin toimenpiteitä tavoitteeseen pääsemiseksi. 100 000 sähköauton raja ylittyi tammikuussa 2022 ja täyssähköautojen osuus uusista rekisteröinneistä kasvoi jo 24 prosenttiin, Andersin iloitsee.
 
Sähköautoilun ja koko liikenteen toimintaympäristö on rajussa muutoksessa ja merkittävä määrä lainsäädäntöhankkeita on vireillä. Yhdistyksen tehtävänä on uuden puheenjohtajan mukaan löytää ja edistää oikeita toimenpiteitä, jotta ala voi kasvaa.
 
– Tavoitteenamme on muodostaa ja kommunikoida alan yhteiset näkemykset päättäjien tietoon. Lisäksi jaamme tietoa sähköautoilusta myös laajemmin ja keräämme tilastoja alan kehityksestä, Andersin kertoo.
 
Yhdistyksen hallituksen kokoonpano:
https://emobility.teknologiateollisuus.fi/fi/yhteystiedot