Suuritehoinen latausinfra

Suuritehoinen latausinfra on tarpeen päästöttömien kilometrien maksimoimiseksi

Q2/2021 lopussa teillämme liikkui 77 468 sähköautoa, joista lähes joka viides on täyssähköinen. Suotuisana jatkunut kehitys ennakoi 50 000 sähköauton lisäystä kuluvalle vuodelle ja täyssähköisten mallien osuuden kasvua sähköautokannassa.

Täyssähköautojen määrän 130% vuosikasvu lisää liikennettä latausasemilla ja vahvistaa suuritehoisemman julkisen latausinfran tarvetta. Vuonna 2021 tehtyjen tukipäätösten seurauksena seuraavien 18 kuukauden aikana on odotettavissa verkoston täydentyvän yli 200 uudella suuritehoisella latauspisteellä, joita ei muutoin markkinaehtoisesti rakennettaisi. Suuritehoinen latausinfra on tarpeen päästöttömien kilometrien maksimoimiseksi ja oikein suunnattu tuki kohdistaa investoinnit palvelemaan kasvavaa kuluttajien ja ammattiliikenteen kysyntää alentaen samalla etupainotteisten suuririskisten latausinfrainvestointien liiketoimintariskiä. TEN-T ydinverkko ja kattava verkko sekä kaupunkisolmukohdat ovat luontevia sijoituskohteita suuritehoisille latauskentille ja –asemille, jotka palvelevat sähköistyviä kaupunkilogistiikan, ammattiliikenteen ja hyötyliikenteen ajoneuvoja sekä työkoneita pitkälle tulevaisuuteen.

Viimeisen vuoden aikana noin 1000 taloyhtiötä on päättänyt latauspisterakentamisesta n. 21 300 autopaikalle ARA:n latausavustuksen kannustamana. 3 vuoden aikana taloyhtiöt ovat investoineet n. 59M€ latausvalmiuksiin ja latauspisteisiin. Fossiilittoman liikenteen tiekartassa esitetty ARA-tuen jatkaminen vuoteen 2030 ja laajentaminen koskemaan myös työpaikkalatausta on välttämätöntä liikenteen sähköistymistavoitteiden saavuttamiseksi.

EU:n päästövähennystavoite, tehostuvat päästöstandardit ja älykkään ja kestävän liikkumisen strategia vahvistavat sähköistä liikennettä. Autovalmistajien strategioissa sähköistyminen on tärkein keino puhtaampaan liikenteeseen siirtymisessä 2020-luvulla. Eurooppalaisen tason täyssähköautojen hankintatuki ja sähköistä liikennettä tukevat autoveroratkaisut ovat edellytyksenä fossiilittoman liikenteen tiekartan päästövähennysten toteutumiselle.

Vuonna 2030 joka neljäs ajettu henkilöautokilometri on sähköinen ja sähkö henkilöautoliikenteen merkittävin päästöjen vähentäjä. Sähkö on liikenteen energialähteistä ainoa, joka vähentää päästöjä ja liikenteen kokonaisenergiankulutusta samanaikaisesti.

Lue lisää