IMG_1742

Suuritehoisen latausinfran kilpailutuksen hakemusmäärä ennakoi vahvaa latauspisterakentamista

Juuri päättyneessä investointituen tukikilpailussa energiavirasto sai 158 tarjousta sähköautojen suuritehoisista latauspisteistä sekä vedyn tankkauspisteistä kolme tarjousta. Sähköautojen suuritehoiset latauspisteet ovat teholtaan yhä parempia ja soveltuvat raskaan liikenteen ajoneuvon lataamiseen aiempaa useammin. Joka toinen kilpaileva hanke tarjoaa myös mahdollisuuden korttimaksuun.

Energiaviraston tuorein kilpailukierros investointituesta vaihtoehtoisten polttoaineiden jakeluinfrastruktuurille päättyi 26.10.2022. 

 

Hankkeet tukevat yhä paremmin liikenteen sähköistämistä

Suuritehoisia latauspisteitä koskevissa tarjouksissa nousee esille kolme kehityssuuntaa. Hankkeiden kokonaislataustehot ovat kasvaneet lyhyen ajan sisällä kertaluokkaa suuremmaksi. Joka neljännen hankkeen kokonaislatausteho on vähintään 1,5 MW. Suuri latausteho mahdollista useamman ajoneuvon samanaikaisen lataamisen, jos kokonaisteho jaetaan älykkäästi ladattavien ajoneuvojen välillä. Joka kymmenes hanke soveltuu raskaan liikenteen sähkökäyttöisen ajoneuvon lataamiseen. Joka toinen hanke tarjoaa mahdollisuuden korttimaksumaksamiseen. Energiaviraston näkemyksen mukaan nämä muutokset tukevat liikenteen sähköistymiselle asettuja tavoitteita.

Energiaviraston tiedote