ecar

Suurteholatausasemien (>100 kW) kasvu jatkuu voimakkaana

Sähköautojen määrä liikenteessä kasvoi vuoden 2022 ensimmäisen neljänneksen aikana 11 922 autolla, joista 39% eli 4 638 kpl oli täyssähköautoja. Täyssähköautojen osuus ensirekisteröinneistä Suomessa on nousemassa lähemmäs Pohjoismaista ja EU:n yleistä tasoa. Kaikkien sähköautojen määrä liikenteessä oli maaliskuun lopussa 111 832 kpl.

Kuluttajien kasvanut kiinnostus sähköautoihin näkyy uusien sähköautojen lisäksi voimakkaasti kasvaneessa käytettynä maahantuotujen sähköautojen määrässä. Kuluvana vuonna sähköautokannan kasvusta 38% on perustunut käytettynä maahantuotuihin sähköautoihin. Uusien sähköautojen kasvanut kysyntä näkyy viiveellä rekisteröintitilastoissa komponenttien saatavuuden parantuessa.

Kiinnostus sähkökäyttöisten pakettiautojen ja kuorma-autojen käyttöönottoon kasvaa viimeaikaisen polttoainehintoihin liittyvän epävarmuuden myötä. Hankintatuen laajentuminen sähkökäyttöisiin paketti- ja kuorma-autoihin tarjoaa kannustavan mahdollisuuden siirtyä energiatehokkaampaan ammattiliikenteeseen.

Sähkökäyttöisten kuorma-autojen hankintakynnystä madaltavat sekä latauspalvelua parantavat toimenpiteet ovat tarpeellisia. Suuritehoisten latauspisteiden vaatiman tilantarpeen huomioiminen kaavoituksessa sekä varautuminen suuritehoisten latauskenttien sähkönjakeluun sekä lataustehojen kasvuun on tärkeä ennakoida latausverkoston sujuvan rakentamisen mahdollistamiseksi.

Sähköhenkilöautojen määrän voimakas kehittyminen on vahvistanut suuritehoisen latausverkoston laajentumista markkinaehtoisesti. Useat tahot ovat julkaisseet suunnitelmiaan lähivuosina rakennettavista laajamittaisista ja valtakunnallisista latausverkostoista. Lataustehon mukaan skaalautuvat ja älykkäät suurteholatausasemat palvelevat kasvavan täyssähköautoilun tarpeita parhaiten.

Yli 100 kW lataustehon mahdollistavien latauspisteiden osuus kasvoi alkuvuoden aikana jo yli kolmannekseen kaikista suuritehoista tasavirtalatausta tarjoavista latauspisteistä. Täyssähköautoilua palvelevat latausverkostoinvestoinnit painottuvat entistä enemmän suuritehoisempiin latausasemiin yksittäisten latauspisteiden sijasta.

EU:n päivittyvän lainsäädäntökehikon tavoitteisiin on tarkoituksenmukaista pyrkiä pääosin markkinaehtoisesti ja kannustavasti. Julkisen latauspisterakentamisen kannustamisen painottuessa teholataukseen ja suurempiin latausasemiin varmistetaan kasvavan täyssähköautoilun sujuvuus sekä kasvavan raskaamman liikenteen latauksen saatavuus.

Yhä useamman perheen ja työntekijän siirtyessä sähköautoiluun kasvaa tarve toimivalle koti- ja työpaikkalataukselle. ARA:n lataustuki on osoittautunut erinomaiseksi toimenpiteeksi edistää päästötöntä arjen sähköautoilua sekä työmatkaliikennettä.

Lue lisää