Sähköautokanta Q3 2019

Täyssähköautojen osuus kasvaa EU:n tiukkenevien päästöstandardien myötä

EU:n tiukkenevien päästöstandardien myötä täyssähköautojen mallivalikoima laajenee ja saatavuus paranee merkittävästi vuoden 2020 aikana. Autonvalmistajien markkinatoimien ennakoidaan muuttuvan vähäpäästöisiä autoja suosivimmiksi. Uusien sähköautojen rekisteröinneissä täyssähköautojen osuus on kasvussa ja on Suomessakin noussut enteilevästi jo 30 prosenttiin vuoden 2019 aikana.

Käytettyinä maahantuodut ladattavat hybridiautot jatkavat voimakasta kasvua. Käytettyjen vähäpäästöisten autojen tuonnin kasvuun vaikuttaa hinnan ohella vaihtoautojen parempi saatavuus muualla Euroopassa.

Sähköautojen määrän kasvu liikenteessä on latausverkostoinvestointien ensisijainen peruste. Maantieteellisesti latausverkoston investoinnit ovat noudattaneet  sähköautokannan alueellista jakaumaa Suomessa. Suomen sähköautokannasta 50% sijaitsee Uudellamaalla, jonne juuri päättyneen energiatuen alaisista investoinneista tehtiin 42%.

Asuinrakennusten latausinfratuen suosio jatkuu ja tukea haettavissa vuonna 2020 yhteensä 5,5 M€. EPBD –direktiiviä soveltavan kansallisen lainsäädännön ennakoidaan parantavan latausvalmiuksia uudisrakentamisessa ja merkittävissä saneerauksissa. Olemassa oleviin muihin kuin asuinrakennuksiin olisi tärkeää löytää sopiva tasapaino lain edellyttämän perustason ja markkinalähtöisen latausinfran rakentamisen välille. Investointituet soveltuvat hyvin perustasoa laajemman latausinfran rakentamiseen lataustarpeen kasvaessa.

Suurteholatausasemia otetaan käyttöön kiihtyvällä tahdilla. Tehokkaat latausasemat palvelevat sähköautoilijoita pääteiden varsilla mahdollistaen entistä sujuvamman liikkumisen.

Lue lisää sähköisen liikenteen tilannekatsauksesta Q3 2019