Henkilö pohtii käyttövoimavaihtoehtoja

Täyssähköautolla kohti tieliikenteen päästöttömyyttä – Täyssähköauto sopii kaikille

|
Heikki Karsimus

 

Kenestä tahansa voi tulla sähköautoilija! 

 

Tuoreimmat tilastot osoittavat täyssähköautojen vakuuttaneen kuluttajat. Täyssähkö on vuoden 2023 syksyn aikana noussut suosituimmaksi käyttövoimaksi henkilöautoissa ja ohittanut uusien autojen osalta myös bensiiniautot. Kuluttajien ostopäätökset vievät vääjäämättömästi tieliikennettä kohti päästöttömyyttä. 

Vuoden 2023 aikana täyssähköautojen määrä liikenteessä kasvoi 38 873 autolla. Lähes joka kolmas uusista tai käytettynä maahantuoduista autoista oli täyssähköauto. Hankituista täyssähköautoista uusien autojen osuus on 75 % ja loput ovat käytettynä maahantuotuja, joista suurin osa alle 3 vuotta vanhoja. 

Sähköistymistrendi näkyy tänä päivänä mallivalikoiman laajentumisena myös edullisempiin segmentteihin. Täyssähköautojen kehitystyössä on huomioitu kuluttajien erilaiset arjen käyttötarpeet sekä sähkön tuomat mahdollisuudet, kuten esimerkiksi talvella hyödyllinen auton sisätilan esilämmitys kännykällä ennen ajoa. 

Kotilataus on täyssähköautoilun perusta, jota täydentää Suomessa täyssähköautojen määrään suhteutettuna Pohjoismaiden tihein julkinen latausverkosto. Suurteholatausverkoston kasvu ja latausteknologioiden kehittyminen on keskeistä täyssähköautoilun edistämisessä. 

Liikenteen sähköistyminen on globaali trendi, joka näkyy Euroopassa vahvana erityisesti harvaan asutussa Pohjolassa. Sähköistyminen on erityisen otollista Pohjoismaissa, joissa sähkön tuotanto perustuu lähes kokonaan päästöttömiin energialähteisiin. Liikenteen energiamurroksessa sähkö käyttövoimana on osoittautunut kustannuksiltaan ylivoimaisesti edullisimmaksi sekä vaikutuksiltaan pysyväksi päästöjen vähentäjäksi. 

Sähköautoiluun liittyy paljon myyttejä, joiden murtaminen on erittäin tärkeää. Ajantasaisen ja faktapohjaisen tiedon tuottaminen ja esille saattaminen onkin ollut toimialan yksi tavoite. 

Sähköinen liikenne -yhdistys on yhdessä Tussitaikureiden kanssa koostanut videon, jossa nostetaan esille sähköautoilun hyötyjä. Kuluttajien positiiviset kokemukset ja sähköautoilun arkipäiväistyminen alentavat sähköautoiluun siirtymisen kynnystä.  

Lue lisää sähköisen liikenteen kehityksestä Q4 2023

Heikki Karsimus
Toimitusjohtaja
Sähköinen liikenne ry