Truck

Valtioneuvosto tukee sähköisen raskaan liikenteen kehittämistä 5 miljoonalla eurolla

Valtioneuvosto antoi 3.2.2022 asetuksen sähköisen raskaan liikenteen kehittämiseen vuosina 2022-2025 myönnettävästä avustuksesta. Asetus tulee voimaan 15.2.2022.

Talousarviossa sähköisen raskaan liikenteen kehittämiseen on varattu yhteensä 5 miljoonaa euroa. Avustus rahoitetaan EU:n elpymis- ja palautumistukivälineen tuloilla ja sillä pyritään lisäämään tuottavuuskasvua sekä vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä Suomen kestävän kasvun ohjelman mukaisesti.

Valtionavustuksen on tarkoitus edistää raskaan liikenteen toimialan valmiuksia hyödyntää sähköä käyttövoimana. Tuen avulla pyritään mahdollistamaan liiketoimintaan ja vientimahdollisuuksiin johtavien innovaatioiden syntyminen. Avustusta myönnetään sähköistä raskasta liikennettä tukevan palveluketjun kehityshankkeille sekä alalla toimivien ekosysteemien eli liiketoimintaverkostojen toiminnan edistämiseen.

Avustus tukee Liikennealan kestävän kasvun ohjelma tavoitteita

Työ- ja elinkeinoministeriö sekä liikenne- ja viestintäministeriö julkaisivat 30.6.2021 Liikennealan kestävän kasvun ohjelman vuosille 2021-2023. Ohjelman tavoitteena on liikenteen toimialan innovaatioiden ja kansainvälisen kasvun edistäminen kestävillä ratkaisuilla.

Nyt myönnettävällä valtionavustuksella mahdollistetaan sähköisen raskaan liikenteen palveluketjuun liittyvää tutkimusta, kokeiluja ja innovaatioita sekä alan liiketoimintaekosysteemin rakentamista ja toimintaa kasvuohjelman tavoitteiden mukaisesti.

Mitä seuraavaksi?

Asetus valtionavustuksesta tulee voimaan 15.2.2022. Avustusta voidaan myöntää Suomessa rekisteröidyille ja toimiville yrityksille sekä tutkimus- ja tiedonlevittämisorganisaatioille. Tukea voi hakea myös alalla toimivan ekosysteemin kehittämiseen ja toimintaan.

Rahoitushaku alkaa kevään 2022 aikana. Avustukset myöntää Liikenne- ja viestintävirasto Traficom, joka tiedottaa rahoitushaun avaamisesta myöhemmin.

Lue lisää Liikenne- ja viestintäministeriön sivuilta