Sähköauton_lataus

Voimakkaasti kasvanut suurteholataus sujuvoittaa täyssähköautolla liikkumista

Täyssähköisten mallien osuus sähköautokannan lisäyksestä on kesän jälkeen noussut jo kolmannekseen.

Täyssähköautojen hankintatuki ja autoveron poisto alentavat hankintakynnystä ja toimivat kannusteena etenkin niille kuluttajille, joille sähköautojen
hintataso on yhä haastava. On tärkeää, että hankintatuki jatkuu mahdollisimman ennustettavana ja että sen piiriin pääsee mahdollisimman moni
autoilija

Hankintatuen vaikuttavuuden tulee vastata fossiilittoman liikenteen tiekartan asettamiin täyssähköautotavoitteisiin. Määrärahan tarvetta tulee arvioida ennakoivasti saumattoman ja häiriöttömän sähköistymiskehityksen varmistamiseksi. Useammalle vuodelle ulottuva hankintatuki tasaa kysynnän vaihteluja ja antaa kuluttajille aikaa päätöksentekoon.

Päästöstandardeilla vaikutetaan tehokkaasti päästöttömien autojen saatavuuteen ja tarjontaan EU-tasolla. Nykyinen päästönormisto on tehokkaasti ohjannut sähköautojen yleistymiseen ja energiatehokkuuden merkittävään lisääntymiseen liikenteessä. Hyvin toimivan kriteeristön ja laajasti uuden teollisen investointitoiminnan pohjana olevan normiston horjuttaminen ei ole viisasta.

EU:ssa valmisteilla oleva asetus määrittelee sähköhenkilöautojen latausinfran kattavuudelle vähimmäistason Euroopan laajuisessa TEN-T tieverkostossa. Sähköautokannan vahva kasvu edellyttää kansallisia toimenpiteitä ja kannusteita latauspalvelutason ylläpitämiseksi.

Erityisesti yli 100 kW:n suurteholaturit sujuvoittavat täyssähköautoilijoiden liikkumista arjessa.

Sähköisen kaupunkilogistiikan, raskaan liikenteen, työkoneiden ja hyötyajoneuvojen sähköistyminen edellyttää varautumista suuritehoiseen latausinfraan. Raskaan liikenteen latausinfran vähimmäisvaatimukset Euroopan laajuisessa tieverkostossa ovat perusteltuja sarjavalmisteisten sähkökuorma-autojen tullessa markkinoille jo vuonna 2022. Latausverkoston laajentamisen edellytyksenä ovat riittävät panostukset sähköverkkoon.

ARA:n latausavustuksen laajentuminen työpaikkalataukseen edistää päästötöntä työmatkaliikennettä ja yritysten kestävän kehityksen tavoitteita.

Lue lisää