EU:n liikennepaketti ohjaa päästövähennyksiin

EU:n komissio julkaisi 8.11. liikennepaketin, jonka tarkoitus on tukea Pariisin ilmastosopimuksen mukaista tavoitetta vähentää CO2-päästöjä 40% vuoteen 2030 mennessä. Käytännössä autovalmistajille asetetaan entistä tiukemmat päästötavoitteet ja julkiselle sektorille velvoite huomioida ajoneuvohankinnoissaan vähäpäästöisyys.

Autojen päästöjä vähennettävä 30%

Komission esityksen mukaan uusien autojen CO2-päästöjen on oltava korkeintaan 95g/km vuoteen 2021 mennessä. Sen jälkeen päästöjä on vähennettävä 15% vuoteen 2025 ja 30% vuoteen 2030 mennessä. Käytännössä uudet vaatimukset johtavat sähköautojen, ladattavien hybridien ja perinteisten hybridien yleistymiseen.

Samalla kun autovalmistajien päästövaatimukset kiristyvät, autojen päästömittaus uudistetaan. Uusi WLTP mittaustapa otetaan käyttöön vähitellen vuoteen 2021 mennessä. Muutoksen myötä autovalmistajien ilmoittamat päästöt ovat lähempänä todellisia ajon aikaisia päästöjä kuin nykyiseen NEDC menetelmään perustuvat lukemat.

Kun otetaan huomioon Pariisin ilmastosopimus sekä EU:n sitova tavoite vähentää CO2-päästöjä taakanjakosektorilla keskimäärin 30% vuoteen 2030 mennessä, ei komission asettama vähennystavoite autovalmistajille ole välttämättä tarpeeksi kunnianhimoinen. Jos henkilöliikenteen halutaan olevan hiilineutraalia vuonna 2050, tulisi kaikkien uusien autojen olla nollapäästöisiä jo 2030-2035 aikoihin.

Suomelle asetettu vähennystavoite on 39%, mikä on yksi EU:n tiukimmista. Päästövähennyspotentiaalia löytyy nimenomaan liikenteestä ja Suomessa onkin linjattu, että liikenteestä on vähennettävä CO2-päästöjä 50% vuoteen 2030 mennessä. Suomen vähennystavoitteiden kannalta autovalmistajien tiukat tavoitteet ovat erityisen hyödyllisiä. Kun autojen päästöt vähenevät, paine vähentää päästöjä esimerkiksi maataloudesta on pienempi.

Liikennepaketin valmistelun yhteydessä oli paljon keskustelua siitä, että autovalmistajille asetettaisiin määrätavoitteet nollapäästöisille autoille. Tämä kuitenkin vedettiin pois lopullisesta esityksestä. Parlamentin ja neuvoston käsittelyn aikana olisikin hyvä arvioida vaatimuksen ottamista mukaan, koska nollapäästöiset autot ovat kestävä ja vaikuttava tapa vähentää henkilöliikenteen päästöjä.

Julkiselle sektorille uusia päästövaatimuksia – 800 miljoonaa tukea infrastruktuurille

Komissio esittää puhtaiden ajoneuvojen direktiivissä (Clean vehicles directive), että tietty osuus julkisen sektorin hankkimista ajoneuvoista on oltava vähäpäästöisiä/päästöttömiä. Esityksen mukaan hankittavista autoista 16-35% (jäsenvaltiosta riippuen) tulisi olla direktiivin määritelmän mukaisesti puhtaita vuoteen 2030 mennessä. Kun huomioidaan EU:n asettamat sitovat päästötavoitteet taakanjakosektorille, voidaan osuuksia pitää melko vaatimattomina. Vastaavasti direktiivissä asetetaan tavoitteet kuorma-autoille ja busseille.

Komissio julkaisi osana liikennepakettia vaihtoehtoisten käyttövoimien infrastruktuuria koskevan toimintasuunnitelman. Suunnitelmassa luvataan 800 miljoonaa euroa tukea vaihtoehtoisten käyttövoimien infrastruktuurille. Tämä pitää sisällään mm. sähköautojen latauspisteet. Toimintasuunnitelma ohjaa toimijoita investoimaan älykkääseen latausinfrastruktuuriin, minkä myötä sähköautoilijat pystyisivät osallistumaan sähkömarkkinoille.

Kaiken kaikkiaan liikennepaketti tukee hyvin liikenteen päästöjen vähentämistä ja perinteisten polttomoottoreiden korvaaminen sähkötekniikalla näyttäisi olevan keskiössä. Paketti etenee seuraavaksi parlamentin ja neuvoston käsiteltäväksi. Kunnianhimoa on oltava riittävästi, jotta ilmastoa ja ilmanlaatua koskevat globaalit ja EU-tason tavoitteet voidaan saavuttaa.

 

Esa Niemelä
Energiateollisuus ry