Latauksesta liiketoimintaa

Miten liiketoimintamallit muuttuvat, kun auto yhä useammin ladataan eikä tankata? Sähköautojen lataus tuo jo kansainvälistä liiketoimintaa suomalaisille yrityksille, mutta se voi tarjota myös aivan uudenlaisia mahdollisuuksia kuluttajamarkkinoilla.

[[{"fid":"392","view_mode":"default","fields":{"format":"default","alignment":""},"type":"media","field_deltas":{"1":{"format":"default","alignment":""}},"attributes":{"class":"media-element file-default","data-delta":"1"}}]]

Lataaminen tarjoaa vähittäiskaupalle merkittävän mahdollisuuden uuteen liiketoimintaa, sanoo Enston James O'Neill. Sähköautojen yleistyessä latauspiste on yhä useammin paikassa, jossa voidaan viettää aikaa – ei siis huoltoasemalla, vaan elokuvateatterin, urheilukentän tai kauppakeskuksen yhteydessä.

Suomalainen Ensto rakentaa latausinfraa tällä hetkellä peräti 27 maassa. Ensto Solutionsin Yhdistyneiden Kuningaskuntien yksikön johtaja O'Neill sanoo latauspalvelujen kehittyvän rinnakkain kahdella eri mallilla:

  • Logistiikkamalli (pääliikenneväylät, huoltoasemat)

  • Opportunistinen malli (koti, kauppa, vapaa-aika, työ)

”Merkittävimmät toimijat tulevat olemaan niitä, jotka ymmärtävät uudet mahdollisuudet, hyödyntävät Big Dataa ja tarjoavat kuluttajille luotettavaa ja yksinkertaista palvelua. Avainasemassa on nimenomaan palvelu: mitä yksinkertaisempi käyttökokemus ja mitä luotettavampi tuote, sitä todennäköisemmin asiakas sitä käyttää”, O'Neill sanoo.

Virran liiketoimintajohtaja Elias Pöyryn näkemykset ovat saman suuntaisia: menestyäkseen latauspalveluiden tulee olla helppokäyttöisiä ja tuoda kuluttajalle lisäarvoa.

”Palveluntarjoajien liiketoiminnan näkökulmasta taas lataus on kannattavinta silloin, kun se on jonkin toisen toiminnan yhteydessä. Kun syöt hampurilaisen, niin autosi latautuu ja kaikki osapuolet hyötyvät”‚ Pöyry tiivistää.

Pöyry korostaa, että latauspalvelun täytyy täyttää kaksi vaatimusta: ensinnäkin latauspisteen sijainti on välitettävä avoimien rajapintojen kautta kaikkiin karttoihin, jotta sähköautoilijat löytävät palvelun. Toiseksi lataamisesta on pystyttävä maksamaan käytetyn energian perusteella, jotta palvelu olisi riittävän tasokas.

”Koska autojen akut ovat hyvin eri kokoisia kiinteä maksu johtaa joko alipalveluun ja ylilaskutukseen tai tappion tekemiseen. Esimerkiksi viiden euron kiinteä hinta olisi hybridiautoilijalle kallis, mutta Teslan omistajalle riittämätön ja hänelle palvelun myyvälle yritykselle tappiollinen”‚ Pöyry selvittää.

Fortum ja Virta vievät suomalaista osaamista

Palveluverkosto kehittyy tällä hetkellä eri maissa eri tavoin. Brittein saarilla vähittäiskauppa ja pysäköintipalvelujen tarjoajat käyttävät auennutta mahdollisuutta hyväkseen ja energiayhtiöt laajentavat omaa verkostoaan. Samaan aikaan liikkeelle ovat lähdössä myös asuntojen ja asuinalueiden kehittäjät ja kunnat.

Suomessa liikkelle lähtivät ensimmäisenä energiayhtiöt: Fortum rakentaa Charge & Drive -verkostoaan ja 18 muuta energiayhtiötä kehittää Virta-latauspalvelua. Molemmat suuntaavat myös rajojen ulkopuolelle.

Fortum Charge & Drive toimii Suomen lisäksi Ruotsissa, Norjassa ja Islannissa, joissa verkostoon kuuluu lähes 1500 laturia, joista noin 500 on pikalatauspisteitä. Sähköautoilun edelläkävijämaassa Norjassa Fortum on markkinajohtaja. Pilvipohjaista Charge & Drive -palvelualustan avulla voidaan hallita kaikkia sähköautojen latauspisteiden toimintoja ja sitä käytetään jo 11 maassa.  Asiakkaita ovat mm. Norjan Ikea, Shell, päivittäistavaraketju KIWI, McDonald’s ja OP Ryhmä.

Virta rakentaa vastaavaa pilvipohjaista alustaa, joka mahdollistaa sähköautoilijoiden, latauspisteiden sekä energiajärjestelmän yhdistämisen jouhevaksi palvelukokonaisuudeksi. Alusta yhdistää tällä hetkellä lähes 1500 latauspistettä Suomen lisäksi Sveitsissä, Ranskassa, Saksassa, Norjassa, Islannissa, Ruotsissa, Englannissa, Liettuassa, Itävallassa ja Karibialla. Virta on kumppaniensa kanssa julkisen latauksen markkinajohtaja Suomessa, Sveitsissä ja Islannissa.

Suomessa Virta tarjoaa latauspalvelua, jonka avulla esimerkiksi kauppakeskukset, hotellit ja taloyhtiöt voivat tarjota julkisia sekä yksityisiä latauspisteitä sähköautoilijoille.

Kysyntäjoustosta kannustimia

Tulevaisuuden sähköenergiajärjestelmässä on yhä enemmän uusiutuvaa, sääriippuvaa tuotantoa. Silloin järjestelmään tarvitaan joustavia elementtejä, jotta tehotasapaino säilyy. Sähköautot muodostavat verkkoon nopeasti reagoivan akkujärjestelmän, joka mahdollistaa sähkönkulutuksen joustavan säädön.

”Kysymys ei ole vain verkon tasapainosta, vaan myös liiketoiminnasta. Sähköautojen energiavarastot ovat avain uuteen liiketoimintaan”, huomauttaa Elias Pöyry.

Euroopassa arvioidaan olevan liki 40 miljoonaa sähköautoa vuonna 2030, jolloin ne muodostavat yhdessä 1–2 terawatin suuruisen energiavaraston. Kaksisuuntaisilla 10 kW latureilla niistä saadaan 400 gigawattia huipputehoa – siis 20 kertaa Suomen huipputehotarpeen tuulettomana pakkaspäivänä. Huomattavasti pienemmälläkin määrällä sähköautoja on kuitenkin merkitystä: Suomen kantaverkkoa ylläpitävän Fingridin mukaan jo 10 000 sähköautosta olisi selvää hyötyä voimajärjestelmän tasapainotuksessa.

Yksinkertaisinta kysyntäjoustoa on lataustapahtumien ohjaaminen halvimmille tunneille. Kotikäyttöön tarkoitettu Virta Koti -latauspalvelu ohjaa latausta älykkäästi Nord Pool Spot -markkinahintojen mukaisille halvimmille tunneille ja myös mahdollistaa latauspisteen jakamisen julkiseksi.

”Virran palvelu osallistaa sähköautoilijan energiamarkkinaan ja sähköautoilija saa tästä itselleen suoraa taloudellista hyötyä. Näemme tässä merkittävän kansainvälisen liiketoiminnan mahdollisuuden. Älykkäiden latauslaitteiden hinnoissa on tosin vielä laskupaineita, jotta ne että saadaan leviämään koteihin”, Pöyry sanoo.

Kaksisuuntainen lataus vaatii sen sijaan enemmän infralta. Suomen ensimmäinen kaksisuuntainen latauspiste on asennettu Virran, sähköyhtiö Helenin ja Nissanin yhteistyönä Helsingin Suvilahden aurinkovoimalan ja sähkövaraston yhteyteen. Latausaseman lataus- ja purkuteho on 10 kW ja se on osa hallituksen kärkihanketta älykkäiden energiavarastojen hyödyntämiseksi. Latausasemaa voivat käyttää CHAdeMO-pistokkeella varustetut eli tällä hetkellä lähinnä Nissanin valmistamat autot.

Katso video muista sähköistyvän liikenteen liiketoimintamahdollisuuksista: