Liikenteen vaihtoehtoisten käyttövoimien jakeluverkko

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi liikenteen vaihtoehtoisten polttoaineiden käyttöönotosta ja jakelusta tulossa keväällä 2017

EU:n direktiivi 2014/94/EU liikenteen vaihtoehtoisten polttoaineiden infrastruktuurin käyttöönotosta (jakeluinfradirektiivi) tuli voimaan lokakuussa 2014. Direktiiviehdotuksen taustalla ovat EU:n tavoite liikennesektorin 60 prosentin hiilidioksidipäästöjen vähentämisestä, johon pääsemiseksi tulisi vuoteen 2050 mennessä purkaa liikennejärjestelmän öljyriippuvuus uhraamatta järjestelmän tehokkuutta ja vaarantamatta liikkuvuutta.

Direktiivin mukaan kaikkien jäsenmaiden tuli marraskuuhun 2016 mennessä laatia kansallinen toimintakehys liikenteen vaihtoehtoisten polttoaineiden markkinoiden kehittämiseksi ja asiaan liittyvän infrastruktuurin käyttöönottamiseksi. Kansallisissa toimintakehyksissä tulee esittää sekä liikenteen vaihtoehtoisia käyttövoimia ja niiden jakeluinfraa koskevat tavoitteet vuosille 2020 ja 2030 sekä toimenpiteet, joilla tavoitteet saavutetaan.

Jakeluinfradirektiivin tavoitteena on luoda euroopanlaajuinen yhteensopiva vaihtoehtoisten käyttövoimien liikenneverkko polttoaineiden ja latauspisteiden saatavuutta koskevien minimivaatimusten, jakelua koskevien yhtenäisten standardien ja kuluttajatietoisuuden lisäämisen kautta.

Liikenteen vaihtoehtoisten käyttövoimien jakeluverkko - kansallinen ohjelma vuosille 2017-2030

Direktiivi 2014/94/EU
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A32014L0094

Liikenteen vaihtoehtoisten käyttövoimien jakeluverkko