Sähköinen liikenne on mahdollisuus Suomelle

Suomi on edelläkävijä raskaan liikenteen sähköistämisessä. Pohjoismaiden suurimmat latausinfran operoijat ovat suomalaisia.

 

Liikenteen sähköistämistä on tutkittu Suomessa ja siihen panostetaan. Tekninen osaaminen on erityisesti raskaan liikenteen osalta niin vahvaa, että viennin kannalta Suomen mahdollisuudet ovat erinomaiset.

Sähköisen liikenteen merkitys ilmastonmuutoksen hillitsijänä ja palvelupuolena tiedostettiin hyvissä ajoin. Tutkimuksen ja osaamisen ansiosta sähköisestä liikenteestä on moninkertainen hyöty Suomen kansantaloudelle.

Työelinkeinoministeriö ja Tekes käynnistivät vuonna 2011 noin 110 miljoonan euron investointiohjelman, jonka tavoitteena oli kiihdyttää uusia yrityksiä ja yritysten liiketoimintaa sähköisen liikenteen alueella. Tällä hetkellä Suomessa on parhaat teknologiat liikenteen sähköistämistä varten. Esimerkiksi Virta-yhtiö operoi Suomen laajimman latausverkon lisäksi Ranskassa, Sveitsissä, Saksassa, Ruotsissa, Norjassa ja Islannissa.

Suomessa on kattava latausjärjestelmä ja latausoperaattoreita. Esimerkiksi sähköbussien ePELI-hanke on osoittautunut VTT:n professori Nils-Olof Nylundin mukaan erinomaiseksi katalysaattoriksi.

”Sähköbussi on hiljaisempi kuin tavallinen, se ei värise eikä haise. Se on imagollisesti makea asia”, Nils-Olof Nylund kertoo.

Sähköistetty, hiljainen ja nollapäästöinen raskas liikenne

Suomalaisten tekninen osaaminen näkyy erityisesti raskaan liikenteen sähköistämisessä. Merkittävät toimivat vievät eteenpäin sähköistymistä kaivos- ja satamateollisuudessa sekä julkisessa bussiliikenteessä.

Sähköistettyjen työkoneiden etuja ovat, että maksimiteho saadaan täysin nollapäästöisesti ja hyötysuhde energiatehokkuuden kannalta on erinomainen. Sähkömoottori soveltuu maanalaisiin tiloihin ja parantaa ilmanlaatua, mikä vähentää varastojen tuuletustarvetta.

”Pohjoismaiden suurimmat latausinfran operoijat ovat suomalaisia”, Nissanin zero emission strategy manager Jarkko Ahlbom kertoo.

Sähköautoilua suosivan Norjan paikallisliikenneyhdistys vieraili hetki sitten Suomessa oppimassa, miten julkinen liikenne sähköistetään. Norjalaisilla on maailmanennätys sähköhenkilöautoilussa, mutta suomalaiset ovat edellä julkisen liikenteen sähköistämisessä.  

Julia Falck