Sähköinen liikenne – muutos ja mahdollisuus

Sähköautot ovat automaailman tämän hetken vahvin trendi. Muutoksen taustalla ovat kestävän kehityksen tavoitteet ja pyrkimys puhtaamman energian käyttöön.

Sähköistymistä voi pitää suurimpana murroksena autoalan historiassa, ja useat suomalaisyritykset ovat hyvissä asemissa mahdollisuuksien hyödyntämisessä. Arvioiden mukaan akkujen kysyntä kasvaa erittäin nopeasti seuraavan kymmenen vuoden aikana. Yksin autoteollisuudessa akkukennojen kysynnän ennustetaan  nousevan 150-400 GWh vuoteen 2025 mennessä. Arvio perustuu päästörajoitusten sekä kansallisten sähköautokannustimien analysointiin. Toisaalta ennusteen suuri vaihteluväli kuvaa yhä odottavaa ilmapiiriä. Joka tapauksessa kehitystä ohjaa Kiina vielä pitkään vähintään kahden kolmasosan osuudella kokonaismarkkinasta. Akkukysynnän kasvu heijastuu väistämättä myös komponenttivalmistukseen sekä integraatiopalveluiden tarjoajiin.

Euroopan akkutuotannossa autonvalmistajat ovat kuskin roolissa – ja kartanlukijoina toimivat aasialaiset kennovalmistajat. Kennovalmistusta ei kuitenkaan enää nähdä järkevänä Aasiassa, vaan monet toimijat ovat avaamassa tuotantoa Eurooppaan maanosan sähköautojen valmistusmäärän kasvun johdosta. Toistaiseksi autonvalmistajat ovat rajanneet arvoketjunsa akkumoduulien ja -pakettien valmistukseen, ja akkukennojen tuotannossa he tukeutuvat toimittajiin. Viimeaikoina autonvalmistajat ovat ilmoittaneet huomattavista investoineista akkuteknologian kehitykseen, mikä saattaa tarkoittaa nykyisten akkukennovalmistajien siirtymistä built-to-print –kennojen sopimusvalmistajiksi sen sijaan, että ne hyödyntäisivät omaa teknologiaa. Nykyisin suurin osa akkupaketin arvosta muodostuu akkukennojen teknologiasta, raakamateriaaleista ja valmistuksesta. Autonvalmistajat saattavatkin kiinnostua myös kennotuotannosta, mutta kilpailukyvyn saavuttaminen tällä alueella vaatii huomattavan suuria investointeja ja pitkää kehitystyötä.

[[{"fid":"400","view_mode":"teaser","fields":{"format":"teaser","alignment":""},"type":"media","field_deltas":{"2":{"format":"teaser","alignment":""}},"attributes":{"class":"media-element file-teaser","data-delta":"2"}}]]

EVA II Hybridiautokonsepti

Akuissa on yhä merkittävästi kehityspotentiaalia. Sähköajoneuvojen hintojen lasku polttomoottorimallien tasolle vaatii kehitystä erityisesti kennojen hinnassa ja tehokkuudessa eli energiatiheydessä. Seuraavien 10–15 vuoden aikana onkin odotettavissa useita teknologisia kehitysvaiheita. Tilanne pakottaa toimijoita investoimaan samaan aikaan tulevaan kehitykseen, kun he vastaavat murrosvaiheen kasvavaan kysyntään.

Akkukennojen valmistuksen avaintekijä on kilpailu valmistuskustannuksilla. Kilpailu käydään suurilla volyymeillä ja korkealla automaatioasteella. Innovaatioiden keskeinen kohde tuotannossa on kustannustehokkuus eli matalan kustannustason prosessit, jotka mahdollistavat erilaisten kennovariaatioiden joustavan valmistuksen.  

Autovalmistajien investoinnit uusiin sähköisiin malleihin avaavat mahdollisuuksia uusille akkujärjestelmien alihankkijoille. Toimittajan kilpailukyky edellyttää myös tutkimus- ja suunnitteluosaamista. Yksi ratkaisumalli tähän on kansainvälinen tutkimuslaitosten ja yritysten yhteistyö.

Akkujärjestelmät Valmet Automotiven strategian ytimessä

Valmet Automotive on painottanut strategiassaan jo yli kymmenen vuoden ajan liikenteen sähköistymistä ja valmiutta vastata tilanteen avaamiin mahdollisuuksiin. Yrityksen tuotekehitystoiminta on jo vuosien ajan keskittynyt akkujärjestelmiin ja sähköisen voimalinjan ratkaisuihin. Suuria volyymeja ja korkeaa automaatiota vaativien autoteollisuuden tuotteiden lisäksi myös erityisesti kotimaan markkinoiden pienien ja keskisuurien volyymien tuotteita pidetään tärkeänä osana yrityksen strategiaa. Akkuteknologia on erittäin laajasti sovellettavissa liikkuviin laitteisiin sekä  energiavarastoja hyödyntäviin teollisuuden applikaatioihin. Näissä ratkaisuissa Valmet Automotive näkee huomattavaa potentiaalia niin Suomessa kuin globaalistikin.

[[{"fid":"401","view_mode":"teaser","fields":{"format":"teaser","alignment":""},"type":"media","field_deltas":{"1":{"format":"teaser","alignment":""}},"attributes":{"class":"media-element file-teaser","data-delta":"1"}}]]

Avant Tecnon täyssähköisen e6-pyöräkuormaajan akkujärjestelmä

Samalla Valmet Automotive on näkyvä esimerkki akkujärjestelmiin liittyvästä suomalaisesta osaamisesta, joka on nopeasti noussut yleiseen tietoisuuteen sähköisen liikenteen painoarvon kasvun myötä. Valmet Automotive on valmistanut jo useita täyssähkö- ja hybridimalleja tuotannossaan, rakentanut akkutehtaan Uudenkaupungin autotehtaan oheen ja avustanut myös useita kotimaisia asiakkaita akkuihin ja sähköisiin voimalinjaratkaisuihin liittyen. Tästä esimerkkinä on Avant Tecnon täyssähköisen e6-pyöräkuormaajan akkujärjestelmä, joka on täysin Valmet Automotiven suunnittelema ja valmistama. Akkujärjestelmien suunnittelu- ja valmistuspalveluissa Valmet Automotive tukeutuu korkeanasteen automaation lisäksi vahvaan osaamiseen älykkäiden järjestelmien ja ratkaisujen tuottajana.

Kilpailukykyinen toiminta alalla edellyttää yritykseltä kansainvälisyyttä. Valmet Automotive käyttää joustavasti eri valmistajien akkukennoja parhaan kokonaisratkaisun tuottamiseksi. Lisäksi kiinalaisen akkuvalmistaja CATL:n osaomistus Valmet Automotivessa tarjoaa monipuolisia mahdollisuuksia yhteistyöhön niin teknologian kuin tuotannonkin alueilla.

Katso video >>