Sähkövarastojen verottomuus sähköä varastoitaessa

Sähkövarastojen verottomuus sähköä varastoitaessa

Energiaverouudistuksessa tulisi huomioida sähköautojen latausasemille rakennettavien sähkövarastojen ja sähköautojen akkujen verottomuus sähköä varastoitaessa.

Sähköinen liikenne, sähköautot ja niihin liittyvä latausinfra, on voimakkaassa kasvussa Suomessa. Sähköautokanta on kasvanut viimeisen vuoden aikana lähes 140% ja latausasemien määrä melkein tuplaantui samanaikaisesti. Vuoden 2019 alkupuolella sähköauto kanta ylittänee jo 20 000 kpl rajapyykin.  Sähköisen liikenteen kasvaessa voimakkaasti älykäs lataus on välttämättömyys ja samalla sähköautot tulevat vahvemmin osaksi sähköenergiajärjestelmää. Sähköauton käyttövoima-akun kapasiteetin kasvaessa myös latausnopeudet kasvavat. Pikalatausnopeudet kasvavat tulevaisuudessa ja mahdollistavat 300 km:n toimintamatkan lataamisen jopa 15 minuutissa. Ensimmäiset suurteholatausasemat (150 kW) asennetaan Suomeen syksyllä 2018. Lisäksi kaupunkiliikenteen sähköbussien lataustehot ovat parhaimmillaan 600 kW.

Tyypillisessä tilanteessa latausasemalla, jossa on useampi latauspiste, pilvipalveluun liitetty älykäs latauslaite säätää lataustehoa dynaamisesti ylös- ja alaspäin riippuen latausasemalla ladattavien sähköautojen määrästä. Sähkövarastolle ei tässä tapauksessa ole tarvetta. Sähkövarastojen tarve latausasemien yhteydessä kasvaa, kun sähköautoja ladataan yhä suuremmilla tehoilla (pikalatausasemat  (50 kW) ja suurteholatausasemat (150 kW-350 kW)) tai kun samassa sähköliittymässä on kytkettynä useampia peruslatauspisteitä (22 kW), joiden yhteenlaskettu samanaikainen tehonoton tarve on suuri. Myös sähköbussien tai muiden hyötyajoneuvojen latausasemien yhteyteen voi olla tarpeellista rakentaa sähkövarasto, jotta ajoneuvoja voidaan ladata suurella teholla samanaikaisesti ilman verkkoon tehtäviä muutoksia.

Sähkövarastot mahdollistavat suuritehoisten latausasemien perustamisen sellaisiin paikkoihin, joissa ei ole saatavilla suuritehoista liittymää. Tämä joustavoittaa sekä lataus-  että verkkoinvestointeja ja edistää latauspisteverkoston laajenemista vastaamaan kasvavaa tarvetta. Sähkövarastot mahdollistavat latausasemien perustamisen myös syrjäisempiin paikkoihin, kuten Lappi tai saaristo, joissa sähköverkon kapasiteetti ei riitä tai latausaseman perustamisen kustannukset olisivat kohtuuttoman suuret.

Sähkövarastoista latausasemien yhteydessä on hyötyä koko energiajärjestelmälle. Lataustehojen ja -määrien kasvaessa sähköverkkojen kapasiteettia ei tarvitse kasvattaa. Samalla sähkövarasto mahdollistaa latausasemalle pienemmän sähköliittymän. Sähköautojen lataukseen käytetään usein uusiutuvia energialähteitä, kuten aurinko- ja tuulivoima, joiden tuotanto on sääolosuhteista riippuvaa. Sähköautojen latausasemien yhteyteen rakennettavat sähkövarastot edistävät uusiutuvan energian käyttöä ja tarjoavat erinomaisen säätövoiman sähköverkolle.

Sähköautojen määrän yleistyessä ja latausverkoston kasvaessa voimakkaasti, energiaverouudistuksessa tulisi huomioida latausasemille rakennettavien sähkövarastojen verottomuus sähköä varastoitaessa. Latausasemilla oleviin sähkövarastoihin voitaisiin siirtää sähköä verottomasti verkon yli luovutettavaksi eteenpäin liikennekäyttöön sähköauton latauksen yhteydessä. Vasta latausasemalla älykkään latauspisteen kautta kulutukseen luovutettu sähkö olisi verotettavaa. Latausaseman sähkövarastosta sähköverkkoon palatutuva sähkö pysyy verottomana kunnes se käytetään kulutukseen. Sähkön varastoinnin verottomuus myönnettäisiin latausaseman toiminnanharjoittajalle, joka hyödyntää sähkövarastoa sähköautojen latauspalvelun tuottamiseen.

Energiaverouudistuksessa tulisi huomioida jo tässä vaiheessa suurten sähkövarastojen rinnalla myös pienet sähkövarastot, kuten sähköautojen akut, joita käytettäisiin sähkön välivarastona. Sähkön jakelu- ja siirtoverkkojen sääntely on menossa joustoja suosivaan suuntaan. Pienemmätkin akut auttavat verkkoa ja järjestelmää jatkossa yhä enemmän. Akkujen ja muiden sähkövarastojen määrän kasvaessa hyödyt sähköjärjestelmälle kasvavat. Sähköautoilevat kotitaloudet tulisivat tehokkaammin osaksi energiajärjestelmää, mahdollistaen sähkönvarastoinnin ja kulutusjouston tarjoamisen sähköverkolle.

Sähkövarastojen verottomuus kannustaa sähkövarastojen investointeihin latausasemien yhteydessä. Energiaverouudistuksessa päästötöntä ja hiiletöntä sähköistä liikennettä voidaan edistää myös myöntämällä latausasemien toiminnanharjoittajille alempi sähköveroluokka. Pienten sähkövarastojen verottomuus sähköä varastoitaessa avaa kotimaisen edelläkävijämarkkinan ja liiketoimintamahdollisuuksia uusille kysyntäjoustoratkaisuille kuten aggregoitavat sähköautot ja kodin sähkövarastot. Uusien ratkaisujen referenssit kotimaassa edistävät vientimahdollisuuksia.