Suurten kaupunkien bussiliikenne sähköistyy vauhdilla

Suurimmat suomalaiset kaupungit, pääkaupunkiseudun HSL-alue, Turku ja Tampere, sähköistävät bussiliikennettään tiiviiseen tahtiin tulevien vuosien aikana. Vilkkaimmat linjat sähköistyvät ensimmäisinä, sillä se on edullisinta myös liikennöitsijöille.

Hankejohtaja Reijo Mäkinen kertoo, että HSL:n alueella (Helsinki, Espoo, Vantaa, Kauniainen, Kerava, Kirkkonummi, Sipoo, Siuntio ja Tuusula)  sähköinen liikenne lisääntyy sitä mukaa kuin bussilinjoja kilpailutetaan. Ensimmäisinä sähköistyvät tiheimmin liikennöidyt linjat, ja näin liikennöitsijät saavat uudet bussinsa täyteen käyttöön.

”Sähköautot ovat liikennöitsijöille iso investointi ja hyöty saadaan käytön kautta. Liikennöitsijät tarjoavat uusimpia bussejaan niille linjoille, joilla ajetaan koko päivän.”

Mäkinen muistuttaa, että raitiovaunut, metrot ja junat ovat liikkuneet vihreällä sähköllä jo useiden vuosien ajan. Fossiilisten polttoaineiden käyttö vähenee edelleen bussiliikenteen sähköistyessä sekä siirryttäessä kestävästi tuotettuihin biopolttoaineisiin.

Helsingissä on tavoitteena ajaa vuoteen 2025 mennessä bussiliikenteen suoritteista 30 prosenttia sähköbusseilla. Bussien määrässä kolmasosa tarkoittaisi noin 400 bussia, mutta yksittäisten sähköbussien lukumäärä jää pienemmäksi, koska sähköbusseilla ajetaan koko päivän liikennöiviä linjoja.

Kokeilubusseista kalustohankintoihin

HSL:llä on nyt liikenteessä 10 kotimaista Linkker-sähköbussia, ja tämän vuoden lopulla saadaan vielä kaksi lisää. Loppuvuodesta käyttöön tulevat bussit ovat Linkkerin uutta tyyppiä, Keski-Euroopassa laajasti käytössä olevia 12-metrisiä täysmatalia busseja. Aiemmat mallit ovat niin sanottuja etumatalia laajasti käytössä olevia busseja. Mäkisen mukaan Linkkerit ovat kokeilukäytössä osoittautuneet energiatehokkaiksi.

Liikennöitsijät ovat saaneet hankkia tulevia kilpailutuksia varten kokemusta sähköbusseista HSL:n kalustolla. 12-metristä täysmatalaa bussimallia on ensi vuonna saatavana jo seitsemältä eri valmistajalta. Parin vuoden kuluttua tarjolla on laajasti sähköisiä 18-metrisiä nivelbusseja.

”Ranskassa Nantesissa on kokeilussa jo 24-metriä pitkiä nivelbusseja, joissa on käytön aikainen lataus. Näin akkujen koko ei tule liian isoksi. Näin isoilla autoilla yölataus ei riitä koko päiväksi ja hidas lataus veisi liikaa aikaa päivällä”, Mäkinen kertoo.

Latausinfra valmiiksi 2019 syksyllä

”Liikennöitsijät hankkivat tulevaisuudessa omat sähköbussit ja maksavat käyttämästään energiasta. Tilaaja eli HSL järjestää pikalauksen infran, koska samassa terminaalissa ladataan useiden liikennöitsijöiden autoja.”

Helsingin latausinfra etenee keskeisimmät liikennepaikat edellä. Hakaniemen, Malminkartanon ja Ruskeasuon sekä Koskelan latauspisteet on jo saatu käyttöön ja Rautatientorin valmistuu pian. Mäkisen mukaan infra toimii täysin viimeistään syksyllä 2019, kun kaupallinen sähköinen toiminta linjoilla alkaa.

Kilpailutus asettaa liikennöitsijöiden kalustohankinnoille reunaehdot, sillä bussien täytyy sopia yhteiseen latausjärjestelmään. Lopullista valintaa järjestelmästä ei ole vielä tehty. Nyt on kokeiltu yleisimmin käytössä olevaa järjestelmää, jossa on virroitin bussin katolla ja vastakappale latausasemassa.

”Liikennöitsijöiden kannalta voi tulla tarpeita uuteen teknologiaan perehdyttämisessä, mutta kuljettajille järjestelmä on helppo. Heidän ei tarvitse tuntea teknologiaa, riittää, että he ajavat auton latauspisteen alle. Akkujen varaustilanteen kuljettaja näkee ajon aikana ohjauspaneelista”, Mäkinen toteaa.

”Kuljettajilta on tullut sähköbusseista hyvää palautetta: autot ovat hiljaisia eikä moottorin tärinää ole. Pysäkiltä lähtö on täysin äänetön ja pöly vähenee.”

Tampereelle sekä raitiotie että sähköbussit

Tampereella on meneillään sekä raitiotieliikenteen rakentaminen että bussiliikenteen sähköistäminen. Suunnittelupäällikkö Juha-Pekka Häyrynen Tampereen kaupungilta kertoo, että rakenteilla olevat kaksi raitiotielinjaa korvaavat 10-15 prosenttia busseista vuoteen 2021 mennessä. Noin 15 prosenttia Tampereen seudun joukkoliikenteestä sähköistyy kerralla.

Alueella on nyt ajossa noin 300 bussia ja seutuliikenne kuljettaa noin 150 000 matkustajaa arkivuorokaudessa. Jo raitiotien ykkösvaihe muuttaa Tampereen seudun bussiliikenteen linjastoa, ja jatkoksi on suunnitelmissa kakkosvaiheen rakentaminen ja raitiotieverkoston laajentaminen.

”Sähköbussikokeilu linjalla 2 on ollut käynnissä vuoden. Linjalla liikennöi neljä Solaris-merkkistä sähköbussia. Bussit ovat yllättävän valmiita tuotteita, liikennöinnissä ei ole mitään normaalista poikkeavaa”, Häyrynen toteaa. Busseja on kokeiltu eri pituisilla ja erilaisen latausvälin linjoilla, ja samalla on mietitty vaihtoehtoja nykyiselle kontaktilataukselle.

”Esimerkiksi induktiolatauksista, joissa bussi ajaa latauslaitteen päälle ei ole vielä kokemuksia, toimivatko ne lumessa ja jäässä ja voiko niitä lämmittää.”

Tampereella ei ole vielä tehty päätöstä sähköbussien lisähankinnoista. Tämän vuoden aikana perehdytään kokeilun tuloksiin. Kaupungin tavoitteena on joka tapauksessa hiilineutraalius vuoteen 2030 mennessä.

Turussa satsaa sähköbusseihin ja valmistelee raitiovaunuliikennettä

Pääkaupunkiseudun, Turun ja Tampereen kesken muutama vuosi sitten toteutettu älykkään sähköisen joukkoliikenteen Tekes-hanke käynnisti Turussa yhden bussilinjan sähköistämisen.

Kaupunkialueen vilkkain linja 1 satamasta keskustaan ja lentokentälle on kulkenut vuoden 2017 alusta kokonaan sähköisesti. Linjaa ajetaan kuudella Linkker-bussilla, jotka omistaa kaupunkiliikenteen osakeyhtiö.

Turussa on sähköistetty myös muun muassa perinteinen Föri-kaupunkilautta. Lisäksi tämän vuoden aikana on tavoitteena tehdä päätös, edetäänkö raitiotieliikenteen rakentamisessa.

Vaihtoehtona on keskusteltu myös pitkästä, sähköllä toimivasta tuplanivelbussista, jonka kapasiteetti olisi mahdollisesti lähes sama kuin raitiovaunulla. Yksityisille liikennöitsijöille sähköistä liikennettä ei ole vielä kilpailutettu.

Linjalle 1 on rakennettu pikalatausasemat linjan molempiin päihin. 2020-luvun aikana on tarkoitus muuttaa suurin osa joukkoliikenteestä sähköiseksi ja siihen mennessä ratkaistaan muiden linjojen latausinfra.

”Kaupungin valmistelussa olevana tavoitteena on saavuttaa 2020-luvun aikana hiilineutraalius. Osa siitä on mahdollista toteuttaa siirtymällä dieselistä biodieseliin, mutta se on vain välivaihe. Sähköbussien etu on myös hiukkaspäästöttömyys”, Turun kehittämispäällikkö Risto Veivo kertoo.

Veivon mukaan sähköbusseista on sekä matkustajilla että kuljettajilla hyviä kokemuksia. Bussit ovat äänettömiä, kulkevat tasaisesti ja matkustamiskokemus on miellyttävä.

”Kehitämme joukkoliikennettä kokonaisuutena ja liikkumista palveluna. Meillä voi jo liittää VR:n lipun joukkoliikenteen lippuun, yhdellä maksamisella hoituu koko matkaketju. Saimme SLUSHin palkinnonkin mobiililippujärjestelmästä ja liikenteen älykkäistä ratkaisuista”, Veivo kertoo.