Taloyhtiön latausjärjestelmä on investointi tulevaisuuteen

Jokainen taloyhtiö on lähivuosina uuden tilanteen edessä: asukkaiden joukossa on yksi tai useampi sähköautoilija tai sähköauton hankkimista suunnitteleva. Kotipihassa pitää päästä lataamaan, mutta millainen investointi on tehtävä ja miten pitkäaikaisia valintoja nopeasti kehittyvällä alalla voi tehdä?

”Taloyhtiössä kaikki investoinnit pitäisi tehdä kymmeniksi vuosiksi. Hyvä ratkaisu on mahdollisimman kestävä ja yhdenmukainen kaikille osakkeille ja autopaikan haltijoille”, PlugIT:n myynti- ja markkinointijohtaja Topi Aaltonen määrittelee.

Palveluntarjoajien lähestymistapa taloyhtiöille tarjottaviin latausjärjestelyihin vaihtelee huomattavasti. Tässä jutussa esitellään tarkemmin Fortum Charge & Driven, Parkkisähkön, PlugIT:n ja Virran ratkaisuja.

Ketkä osallistuvat kustannuksiin?

Käytännössä taloyhtiössä tehtäviin valintoihin vaikuttaa paljolti se, ketkä ovat osallistumassa kustannuksiin. ”Ensin on kysyttävä kaikilta asukkailta kenellä on oikeasti tarvetta lataukseen. Jos kiinnostuneita on vain 1–2 ja talon sähkötekniikka sen kestää, ei isompaa sähköremonttia tarvitse parin auton vuoksi tehdä”, Virran markkinointipäällikkö Antti Korpelainen sanoo.

Tällöin taloyhtiö voi tehdä sähköautoilijoiden kanssa sopimuksen parin autopaikan muuntamisesta latauspaikoiksi. Myöhemmin latauspaikat voidaan palauttaa lämmityspaikoiksi tai taloyhtiö arvioi tilanteen uudestaan ja varautuu isomman sähköautomäärän lataamiseen.

”Siksi pitää miettiä järjestelmän mukautuvuutta tarpeisiin, eli ettei yli-investoida alussa, mutta että järjestelmä ei jää heti liian pieneksi”, latausjärjestelmiä valmistavan suomalaisen Enston uuden teknologian johtaja Matti Rae sanoo.

Isompi määrä sähköautoja voi edellyttää, että taloyhtiön latauskentällä on käytössä älykäs kuormanhallinta, perustamisvaiheessa voi tulla eteen kaapelien vaihtaminen ja jopa sähköliittymän suurentaminen.  

”Vanhassa taloyhtiössä ratkaisua kannattaa katsoa suunnilleen viiden vuoden päähän. Alkuun voi muutaman auton kanssa päästä kohtuullisen pienellä investoinnilla, mutta samalla voi tehdä suunnitelman minkälainen työ ja investointi olisi edessä sähköautojen määrän lisääntyessä. Uudessa taloyhtiössä taas kannattaa jo rakennusvaiheessa mitoittaa sähköjärjestelmä tulevaisuuden selvästi suuremmille sähköautomäärille”, neuvoo Fortumin Charge & Drive liiketoiminnan maajohtaja Tero Era.

Jos taas jo lämmityspistokkeiden tekniikka on vanhentunut ja johdotukset kymmenien vuosien takaa, kannattaa perustekniikka uusia sellaiselle tasolle, että taloyhtiössä on hyvä valmius tuleviin sähköntarpeisiin.  

”Yksittäinen latauslaite voidaan joutua uusimaan, mutta taustalla olevan perusinfran on oltava kunnossa. Silloin voidaan puhua kestävästä ratkaisusta”, Topi Aaltonen sanoo.  

”Tulevaisuuteen kannattaa varautua, koska uusien sähköautojen toimintasäteet on kasvamassa isompien akustojen myötä, jolloin latausajat pitenevät tai lataustehot kasvavat”, ABB:n tuotepäällikkö Jukka Mäkinen totea.

”Jos johdotuksia on uusittava, järkevin on 16 neliömillin kaapelointi. Etenkin kaapeleiden kaivamisen kustannukset ovat niin suuret, että siihen verrattuna halvemman kaapelivaihtoehdon hintaero jää pieneksi”, Parkkisähkö Oy:n toimitusjohtaja Jiri Räsänen neuvoo.

Sopu säilyy kun sähköauton lataajia laskutetaan kulutuksen mukaan

Taloyhtiön sovun kannalta tärkeää on sähköstä maksaminen kulutuksen mukaan. Kun polttomoottoriauton moottorin ja sisätilan esilämmitys sähköllä maksaa vuodessa kymppejä, voi paljon ajava ja kotona autonsa lataava täyssähköauton omistaja tankata vuositasolla jopa 800 euron arvosta sähköä.

”Latauksen tarve ei ole sama kaikille ja taloyhtiössäkin kannattaa miettiä porrastusta tarpeen mukaan. Jatkuvasti Teslalla suhaava tarvitsee enemmän sähköä kuin pienemmällä laturilla varustettu säännöllistä työmatkaa taittava autolija, jolla on aikaa pitää autoaan latauksessa pidempään”, Matti Rae sanoo.

”Kuukausimaksun voi esimerkiksi porrastaa ajoneuvotyypin ja ajokilometrien mukaan. Kiinteän kuukausilaskun lisäksi voidaan käyttää vuosittaista tasauslaskua käytön mukaan”, ABB:n Jukka Mäkinen täydentää.

Yksinkertaisimmillaan taloyhtiö voi siis veloittaa kiinteän summan, jolloin sähkön kulutus arvioidaan ja se laskutetaan autopaikan käyttäjältä.

”Seuraava vaihtoehto on mittarointi yksinkertaisella kulutusmittarilla, minkä jälkeen isännöitsijä laskuttaa kulutetun sähkön. Taloyhtiölle helpoin vaihtoehto on älykäs latauslaite, joka laskuttaa suoraan käyttäjältä jokaisen lataustapahtuman”, Antti Korpelainen selvittää.

”Latauksen älykkyys merkitsee minimissään kulutusmittausta ja maksimissaan hyvinkin kattavasti erilaisiin tarpeisiin soveltuvaa järjestelmää. Latauslaitteen tärkeitä ominaisuuksia ovat helppokäyttöisyys, selkeys ja huollettavuus”‚ Matti Rae kertoo.

Mikäli latausmahdollisuutta on hankala järjestää esimerkiksi kaupunkikeskustassa sijaitsevan vanhan talon yhteyteen, on katse suunnattava omaa pihaa kauemmas.  

”Esimerkiksi Norjassa Fortum on rakentanut lähellä keskustaa sijaitsevaan parkkihalliin yli sadan latauspisteen latauskentän. Se palvelee päivällä yrityksiä ja on yöllä lähiseudun asukkaiden käytössä”, Tero Era kertoo.  

Seinäboksi ja pintakaapelointi kustannustehokas ratkaisu

Suomen sähkötekniikan suurimpiin toimijoihin kuuluvan ABB:n tuotepäällikkö Jukka Mäkinen pitää kustannustehokkaimpana ratkaisuna seinälle kiinnitettävää tasa- tai vaihtovirtaa syöttävää latauslaitetta, jolle pintakaapeloidaan säteittäinen syöttökaapeli pienjännitekeskuksesta.

Jos latauspisteellä on aina sama käyttäjä, riittää yksinkertainen kulutusmittaus. Jos taas käyttäjät vaihtuvat on käyttäjä mieluiten pystyttävä tunnistamaan, mittaamaan kunkin lataajan sähkön käyttö ja raportoimaan kulutus laskutusta varten.

Lataukseen ABB suosittelee sähköautojen lataukseen tarkoitettua type 2 -pistorasiaa ja pistoketta, jolloin latausaika on lyhin mahdollinen. Tavallisista kotitalouspistokkeista lataamista Mäkinen pitää paloturvallisuusriskinä,

”On tärkeä huomioida että kaikkein yleisimmissä tavallisissa suko-pistorasioissa maksimivirta saa olla jatkuvassa latauksessa vain 8A, jolloin lataus kestää todella pitkään”, Mäkinen muistuttaa.

Millaisia päätöksiä taloyhtiössä on tehtävä?

Miten taloyhtiössä on meneteltävä, jos autopaikkojen käyttäjät haluavat päästä lataamaan sähköautoja? Päätöksenteko ja myös kustannusten jako riippuu siitä, kenen hallinnassa autopaikat ovat ja miten suuri osa osakkaista on hankkeen takana.

Kaikissa tilanteissa ensimmäinen tehtävä on nykytilanteen kartoitus: mihin taloyhtiön nykyinen sähköjärjestelmä riittää. Tarkempaa tietoa päätöksenteon avuksi saa latausratkaisuja tarjoavilta yrityksiltä sekä esimerkiksi Motivan Kiinteistöjen latauspisteet kuntoon -oppaasta.

Autopaikat osakkaiden hallinnassa:

 • Taloyhtiön lupa

 • Osakas maksaa kustannukset, lataaja maksaa sähkön

Autopaikat yhtiön hallinnassa:

 1. Osakasvähemmistön hanke: yhtiökokouksen päätös 2/3 enemmistöllä
  ​– Hankkeessa mukana olevat osakkaat maksavat kustannukset, lataaja sähkön.

 2. Taloyhtiön hanke, osa autopaikoista latauspisteiksi ilman muutoksia sähköjärjestelmään: yhtiökokouksen päätös yksinkertaisella enemmistöllä
  – Taloyhtiö maksaa kustannukset, lataaja sähkön.

 3. Taloyhtiön hanke, kaikki autopaikat latauspisteiksi: kaikkien osakkaiden suostumus
  – Taloyhtiö maksaa kustannukset, lataaja sähkön.

Parkkisähköltä latausvalmius pikaliittimillä

Parkkisähkö tarjoaa kevyen ratkaisun, jossa autopaikoille asennettavaan pikaliittimeen voidaan kytkeä tavallinen lämmitystolppa, edullinen suko-pistokkeella toteutettu älykäs lataus- ja lämmityspistorasia tai älykäs kolmivaiheinen latauslaite.

”Suko-pistorasia on ensisijainen vaihtoehtomme, sillä se ja 3,7 kW latausteho riittää 90 % tapauksista, ja samaa laitetta voi käyttää myös polttomoottoriauton etäohjattavana lämmityspistorasiana. Ladattavista autoista ¾ on ladattavia hybridejä, joille varsinainen sähköautojen type 2 -latausliitin ei tuo lisätehoa”, Jiri Räsänen sanoo.

Helpoimmillaan riittää lämmitystolpan mekaanisen kellomodulin vaihto uuteen älymoduliin tai tolpan pään vaihto. Pikaliittimen ansiosta lämmityspaikkoja voi nopeasti päivittää eri tasoisiksi latauspisteiksi ilman uusia sähkötöitä.

Parkkisähkö toimii taloyhtiön palveluoperaattorina, joka toimittaa latausjärjestelmän, mittaa käytetyn sähkön, laskuttaa sen käyttäjiltä ja tilittää käytetyn sähkön taloyhtiölle. Parkkisähkölle jää välistä 2 c/kWh suuruinen laskutuslisä.

Sähkökeskukseen Parkkisähkön ei tarvitse asentaa mitään uutta, vaan latauspisteiden älymodulit keskustelevat 4G- ja wifi-yhteyksillä pilvipalvelun ja toistensa kanssa. Tarpeen vaatiessa sähkökeskukseen asennetaan kuormanseuranta, jolla sähköautojen lataus väistää kiinteistön huippukuormia eikä sähköliittymää ole välttämätöntä uusia.

”Parkkipaikan sulakekoko hanskataan jakamalla sähköä tasa-arvoisesti eri latauspisteisiin. Latausaikaa jää silti kaikille, sillä lataamiseen on aikaa koko yö ja ajoihin tarvittava energiamäärä yleensä vähäinen”, Räsänen sanoo.  

Virta suosittelee älykästä latausta

Virran Antti Korpelaisen suositus on älykäs latauslaite ja sähköauton jatkuvaan lataamiseen tarkoitettu pistoketyyppi. Älykkään latauslaitteen käyttöön keskeinen syy on maksaminen: isännöitsijän lisätyöt vähenevät ja tarvittaessa kuka tahansa Virran palvelussa tunnistettu käyttäjä voi päästää lataamaan autoaan.

”Tavalliseen suko-pistokkeeseen verrattuna älykäs latauslaite on kalliimpi, mutta uskomme sen kokonaisetuihin. Latauslaite tarkistaa, että kytkentä on oikeanlainen ja suojaukset toimivat. Lisäksi kuormanhallinta voidaan tehdä dynaamisesti, jolloin latausteho voi vaihdella jos taloyhtiön verkossa on sillä hetkellä paljon muita tehoa vieviä asioita”, Antti Korpelainen selvittää.

Jos vanha kaapelointi riittää, Virran latauslaitteen voi asentaa tavallinen pätevä sähkömies. Asennettu laite ottaa yhteyden Virran pilvipalveluun oman mobiililiittymänsä kautta, minkä jälkeen latauspisteen hallinnoija määrittelee sen ominaisuudet Virran palvelun kautta.

”Taloyhtiö voi ensinnäkin määritellä sähkön hinnan, joka sisältää pienen preemion jolla investointia maksetaan takaisin. Lisäksi määritellään, paljonko tehoa yhdelle laitteelle voidaan antaa ja ketkä saavat käyttää laitetta. Samalla RFID-tunnuksella tai mobiilisovelluksella voi tämän jälkeen käyttää sekä Virran julkisia latauspisteitä että omaa latauspaikkaa”, Korpelainen kertoo.

PlugIT: tilapäisellä ratkaisulla ostetaan aikaa taloyhtiölle

PlugIT:n Topi Aaltosen mukaan kestävä latausratkaisu sisältää tyypillisesti uuden sähkökeskuksen sekä uusilla kaapeleilla johdotetut älykkäät latauslaitteet. Dynaaminen järjestelmä hyödyntää saatavilla olevan energian sekä sisältää etäluvun ja tarvittaessa maksatuksen. Koko latauskentän tietoliikenne pyritään hoitamaan kaapeloinnilla yhden pisteen kautta.

”Olemassa olevaan kaapelointiin pystytään joissakin tapauksissa toteuttamaan joitakin latauspisteitä, mutta ei kestävää latausjärjestelmää. Tilapäisellä ratkaisulla voidaan ostaa aikaa taloyhtiölle, jolloin tilanne katsotaan myöhemmin uudestaan”, Topi Aaltonen sanoo.

Kotitalouspistoketta eli sukoa Antti Korpelainen ja Topi Aaltonen eivät suosittele sähköauton pysyvän latausjärjestelyn osaksi.  ”Oikeilla latauslaitteilla kokonaisuutta voidaan hallita dynaamisesti ja älykkäästi. Kiinteistöliittymään voidaan liittää hetkellinen tehonmittaus, jolloin esimerkiksi sähkökiukaiden lämmetessä lauantaina voidaan sähköautoille antaa vähemmän virtaa. Tilaajan näkökulmasta turvallinen ratkaisu edellyttää myös yleisten tiedonsiirtorajapintojen käyttöä, jolloin palveluntuottajaa voi tarvittaessa myöhemmin vaihtaa. Kytkykauppoja emme suosittele”, Aaltonen selvittää.

Aaltosen mukaan pelkällä latauslaitteella ei saada taloyhtiön latauspalvelua kuntoon, vaan yleensä talon sähköjärjestelmä edellyttää päivitystä. Kuormanhallinnan tai merkittävän tehonrajoituksen tarve tulee eteen viimeistään silloin, kun ladattavien autojen määrä ylittää neljä.

”Jo neljän auton lataus edellyttää lataustehosta tinkimistä. Tällöin dynaamisella kuormanhallinnalla voidaan optimoida resurssien käyttö.”

Fortum tarjoaa kiinteään hintaan lataussähkön ja laitteiston

Fortum tarjoaa myös taloyhtiöille Fortum Charge & Drive -kotilatauspalveluaan. Palvelu on paketoitu helpoksi tavaksi hankkia latauspaikat: kiinteään kuukausihintaan kuuluu sovittu määrä lataussähköä sekä laitteisto asennuksineen ja huoltoineen.

Fortumin prosessi etenee vaiheittan, aluksi tehdään aina kartoitus taloyhtiön lataustarpeesta sekä kaapeloinnin ja liittymien tasosta.

”Sen jälkeen asennamme yhteyslaitteen, jonka kautta hoidetaan latureiden kommunikointi, seuranta ja laskutus sekä tarvittaessa kuormantasaus. Perusmallissa taloyhtiö maksaa kartoituksen ja yhteyslaitteen, jonka jälkeen latausvalmius on olemassa. Sen jälkeen käyttäjille tilataan laturit, joista he maksavat kuukausimaksua”, Tero Era selvittää.

Fortumin latauspaketit ovat kiinteähintaisia ja ne mitoitetaan kunkin sähköautoilijan tarpeen mukaan. Esimerkiksi keskimääräiseen noin 20 000 kilometrin vuotuiseen ajomatkaan riittävä paketti maksaa paikan käyttäjälle 60 euroa kuukaudessa. Hintaan sisältyy 3,7 kW peruslaturi sekä sähköä 250 kWh/kk. Jos kuukausikulutus ylittää pakettia hankittaessa tehdyn arvion, laskutetaan ylimääräinen sähkö erikseen. Autoilijoiden käyttämä ja maksama sähkö puolestaan hyvitetään taloyhtiön sähkölaskussa.

Kotilatauspalveluun kuuluu myös eParking-järjestelmä, joka mahdollistaa esimerkiksi pysäköintipaikkojen vuokraamisen ja jonotuksen järjestämisen. Sen kautta voidaan myös käyttää etäohjattavia lämmitystolppia ja jopa hoitaa taloyhtiön pysäköinninvalvonta.

 

Lisätietoja sähköautojen latauksen järjestämisestä taloyhtiöissä

Lue myös