Virta latauspiste

Sähköautokannan kasvu luo paineita koti- ja työpaikkalatauksen kehittämiseen

Sähköautojen määrän arvioidaan kasvavan noin 100 000:lla seuraavan kolmen vuoden aikana. Sähköisen liikenteen kokonaisuus on kasvamassa yhä merkittävämmäksi uuden liiketoiminnan lähteeksi ja talouden uudistajaksi.

Vuoden 2020 kolmannen vuosineljänneksen lopussa sähköautojen kanta kasvoi 47 921 kappaleeseen säilyttäen yli 90 %:n vuosikasvun tason. Syyskuussa sähköautojen markkinaosuus kaikista Suomessa rekisteröitävistä autoista oli ennätykselliset 23 %.

Sähköautojen määrän arvioidaan kasvavan noin 100 000:lla seuraavan kolmen vuoden aikana. Sähköisen liikenteen kokonaisuus on kasvamassa yhä merkittävämmäksi uuden liiketoiminnan lähteeksi ja talouden uudistajaksi. Latausinfran rakentaminen, latauspalveluliiketoiminta, erilaiset huolto- ja ylläpitotoiminnot, energialiiketoiminta, liikkumisen palvelut sekä autokauppa kasvavat liikenteen sähköistymisen tahdissa digitaalisia ratkaisuja hyödyntäen.

Autovalmistajat keskittävät päästöttömän liikenteen kehityspanoksiaan vahvasti sähköisen liikkumiseen ja mallitarjonnan laajentamiseen. Yhä paremmin kuluttajien tarpeita vastaavien automallien ja kasvavan kiinnostuksen myötä tulevat myös latauspisteinvestoinnit yhä tarpeellisimmiksi. Rakennusten latausvalmiuksille ja latauspisteille perusvaatimukset asettava laki astuu voimaan maaliskuussa 2021 luoden ennakoitavan pohjan latausinvestoinneille vuosiksi eteenpäin.

Sähköautokannan kasvu luo paineita etenkin koti- ja työpaikkalataukseen. Latausinfran kokonaisinvestointien arvioidaan kasvavan seuraavan 3 vuoden aikana 300 miljoonan euroon työllistäen n. 1 500 Suomessa.

Yksilöiden, yritysten sekä julkisen sektorin hankintapäätökset ja investoinnit kumuloituvat merkittäväksi päästövähennysten kokonaisuudeksi. Latausinfrainvestointien lisäksi puhtaisiin ajoneuvohankintoihin arvioidaan käytettävän seuraavan kolmen vuoden aikana n. 4 Mrd €.

Sähköautot uudistavat autokantaa, lisäävät päästöttömien kilometrien määrää ja vähentävät fossiilisten polttoaineiden käyttöä kasvattaen samalla energiankäytön kotimaisuusastetta. 150 000 sähköauton 2 miljardia vuotuista kilometriä vaikuttavat pysyvänä 0,8 TWh:n energiansäästönä ja 5 %:n päästövähenemänä jo vuonna 2023.

Sähköinen liikenne on jo monille arkipäivää, ja oikein suunnatuilla kannusteilla hankintakynnystä voidaan edelleen alentaa.

Sähköisen tieliikenteen kasvuohjelma 2021-2023

Sähköisen liikenteen tilannekatsaus Q3/2020