latauspiste

Tieliikenteen päästöttömyys ratkaisee fossiilittoman liikenteen tulevaisuuden

Tieliikenteen päästöttömyys ratkaisee fossiilittoman liikenteen tulevaisuuden

Tieliikenne on yli 90%:n kokonaispäästöosuudellaan merkittävin liikenteen päästölähde Suomessa. Suuresta päästövähennyshaasteestaan huolimatta tieliikenteen fossiilittomuus näyttää yhä realistisemmalta viime vuosien vahvan sähköistymisen ansiosta. Sähkö on valikoitunut yhä vahvemmin teknologiseksi suunnannäyttäjäksi henkilöautoissa sekä kaupunkibusseissa. Uusiutuvan sähkön päästöttömyys ja sähköisten ratkaisujen erinomainen energiatehokkuus ovat vahva ja kestävä perusta koko tieliikenteelle.

Ajoneuvovalmistajat ovat ottaneet päästövähennykset kehityksen johtavaksi tavoitteeksi ja päästöttömien mallien valikoima laajenee jatkuvasti. Ajoneuvo- ja akkuteknologioiden tutkimus-, tuotekehitys- ja investointipanostukset vahvistavat sähköä odotettua nopeammin henkilöautoilun ja kaupunkien joukkoliikenteen kilpailukykyisimmäksi energiamuodoksi.

Yksilöiden, yritysten sekä julkisen sektorin hankintapäätökset ja investoinnit ratkaisevat lopulta sähköistyvän liikenteen päästövähennyskehityksen kohtalon.

Henkilöauto on tieliikenteen merkittävin päästölähde ja usealle välttämätön, vaikeasti korvattava liikkumismuoto. Myös tulevaisuuden liikenteen palvelukonseptit tukeutuvat osin henkilöautoihin etenkin Suomen kaltaisissa harvaan asutuissa maissa. Ilmastotavoitteet jäävät saavuttamatta ilman henkilöautokannan merkittävää sähköistymistä. Sähköautoilu etenee yhä useammin tavallisten autoilijoiden valinnoilla.

Sähköiset ratkaisut ovat tehneet kaupunkiliikenteen bussit elinkaarikustannuksiltaan ylivoimaisiksi perinteisiin voimanlähteisiin nähden. Sähköbussit ovat joukkoliikenteen sähköistymisen valtavirtaa.

Raskaan liikenteen energiatehokkuus nousee uudelle tasolle sarjatuotantoon perustuvien täyssähkökuorma-autojen tullessa markkinoille jo vuonna 2022. Myös vety sisältyy suunnitelmiin akkua täydentäväksi energiavarastoksi ja lisäämään toimintamatkaa.

 

Päästötöntä sähköä liikenteeseen

Sähköistyvä tieliikenne tukeutuu kattavaan latausverkostoon ja älykkääseen vahvaan sähköverkkoomme. Maan kattava latausverkosto yhdistää päästöttömän energiantuotannon tieliikenteen kasvaviin tarpeisiin kustannustehokkaasti. Oikein toteutettu verkosto maksimoi päästöttömät kilometrit.

Henkilöautojen latausverkosto on tähän saakka laajentunut tarvetta vastaavasti. Yhä useamman perheen ja työntekijän siirtyessä sähköautoiluun kasvaa myös tarve toimivalle koti- ja työpaikkalataukselle. Ilman riittäviä latausmahdollisuuksia uhkaavat arjen päästöttömät kilometrit jäädä toteutumatta.

Sähköisen liikenteen sujuvuuden takaa koko maan kattava tarvelähtöisesti kasvava julkinen latausverkosto. Julkisen verkoston kehitys on pääosin yritysten ja yhteisöjen kestävän kehityksen liiketoimintainvestointien varassa ja rakentamisprosessin sujuvuus ensiarvoisen tärkeää. Raskaan liikenteen ja kaupunkilogistiikan latausverkosto on toistaiseksi kehittymätön mutta suunnittelun tulisi käynnistyä yritysten ja julkisen sektorin yhteistyönä ajoneuvojen yleistyessä lähivuosina.

Joukkoliikenteen ja muun palveluliikenteen latausverkosto rakentuu puhtaiden ajoneuvojen käyttöönoton myötä tarvelähtöisesti. Latauspisteet sijoittuvat jatkossa myös erilaisiin julkisiin palvelukiinteistöihin.

 

Päästöttömien kilometrien maksimointi tieliikenteessä tarkoittaa seuraavia asioita:

  • Täyssähköisten ajoneuvojen merkittävä kasvu
  • Mahdollisuus lataamiseen kotona, työpaikalla ja toimipisteissä
  • Kattava julkinen latausverkosto
  • Raskaan liikenteen latauspisteisiin varautuminen
  • Joukkoliikenteen ja muun palveluliikenteen sähköistäminen
  • Ladattavien hybridien sähköajon kannusteet

Lue lisää tästä